Komiksový fanzín UF-F-F

tvorba účastníků Komiksové dílny, která probíhala u nás v Centru od září 2021 do května 2022