7. Salon východočeské fotografie 2024

PODMÍNKY ÚČASTI

Místo konání: Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Termín konání: listopad 2024–leden 2025

Historie Salonu východočeské fotografie
V regionu východních Čech, stejně jako v celé ČR, mají dnes fotografové možnost prezentovat své práce na samostatných autorských či klubových výstavách nebo na výstavách pořádaných v rámci nejrůznějších fotografických soutěží a přehlídek. Reprezentativní přehlídkou, poskytující souhrnný přehled aktuální tvorby východočeských fotografů, se stal Salon východočeské fotografie. Opakuje se zpravidla po třech letech a toto trienále se stalo tradicí a vyhledávanou příležitostí prezentovat svá fotografická díla. Salon východočeské fotografie se poprvé konal v roce 2005 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. V roce 2024 proběhne již sedmý ročník.

Pořadatel
Hlavním pořadatelem 7. ročníku Salonu východočeské fotografie 2021 jsou Volné sdružení východočeských fotografů Hradec Králové, z. s. a Centrum uměleckých aktivit Hradec Králové. Hlavním spolupořadatelem je Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Na Salonu se dále podílejí i další oslovené subjekty.

Účastník Salonu
Účastníky 7. ročníku Salonu východočeské fotografie 2024 budou vybraní fotografové bez rozdílu, zda se jedná o profesionály, či neprofesionály. Podmínkou je, aby bydleli a tvořili v bývalém Východočeském kraji (dnes kraj Královéhradecký a Pardubický s přesahy do okresů Semily a Havlíčkův Brod), nebo jsou členy Volného sdružení východočeských fotografů, Hradec Králové, z. s.

Jak se stát účastníkem 7. ročníku Salonu
Předpokládaný počet vystavujících je přibližně třicet fotografů (rozhodnou prostorové možnosti). Pozvání k účasti vystavovat na 7. Salonu východočeské fotografie 2024 je podmíněno účastí ve výběrovém předkole.

Autor, který bude mít zájem o účast na Salonu 2024, zašle na níže uvedenou adresu 10–15 náhledových fotografií v elektronické podobě. Formát JPG, rozlišení cca 1500 obrazových bodů delší strany. Každá fotografie bude označena jménem autora, názvem snímku či souboru (pořadové číslo v souboru) a rokem vzniku fotografie.
Kolekce fotografií musí obsahovat vyplněnou přihlášku (kontaktní adresu autora včetně PSČ, číslo telefonu, e-mail a seznam zaslaných fotografií.
Fotografie by měly tvořit jeden nebo několik ucelených souborů, kterými autor doloží svou koncepční tvůrčí činnost v letech 2021–2023 (tj. fotografie by neměly být staršího data – výjimkou jsou ojedinělé fotografie v rámci souboru).
Zaslané fotografie mohou být doplněny stručným textem, výkladem, explikací.
Na základě zaslaných fotografií vybere komise autory, kteří bude vyzváni k účasti v závěrečném výběrovém kole 7. Salonu východočeské fotografie.
Tito oslovení fotografové zašlou náhledové fotografie souboru, se kterým se plánují prezentovat na 6. Salonu východočeské fotografie.
V tomto kole vybere komise účastníky 7. Salonu východočeské fotografie.

Pořadatel má právo oslovit některého z významných fotografů k účasti přímo. Případnou výjimku – přímý postup bez výběrového předkola (fotografové, kteří v letech 2021–2023 zaznamenali úspěch na celostátních či mezinárodních fotografických akcích) – musí jednomyslně schválit rada VSVF Hradec Králové, z. s.

Časový harmonogram
zaslání kolekce fotografií pro výběr do prvního kola v elektronické podobě:
do 31. 1. 2024
Výběrová komise:
únor 2024
Zaslání fotografií pro konečný výběr fyzické fotografie rozměru 18×24:
do 14. 4. 2024
Výběrová komise:
do 12. 5. 2024
Zaslání podkladů pro katalog:
do 21. 6. 2024

Ve snaze o dosažení maximálně možné rozmanitosti a kvality vystavených souborů fotografií a objektivity výběru bychom rádi požádali fotografy z východních Čech o pomoc.
Seznamte prosím s podmínkami pořádání 7. ročníku Salonu východočeské fotografie v roce 2024 co nejvíce svých známých fotografů a vyzvěte je k účasti. Máte-li možnost, zveřejněte výzvu ve fotoklubu, místním tisku… Od vaší pomoci si slibujeme rozšíření okruhu o dosud méně známé, ale kvalitní autory. Odhlédněte od kritéria profesionál – neprofesionál. Prvořadou snahou je sestavit reprezentativní a kvalitní kolekci fotografií z východních Čech.

V případě nejasností se obracejte na kontaktní adresu

Kontaktní adresa:
Jana Neugebauerová
Tomkova 139/22
500 03 Hradec Králové
tel.: 773 133 740
e-mail: foto@cuahk.cz

Své fotografie v elektronické podobě do výběrového kola zasílejte na adresu foto@cuahk.cz

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.