Přehlídky v roce 2022

Přehlídky pořádáme s Volným sdružením východočeských divadelníků ve spolupráci s lokálními pořadateli za finančního přispění města Hradec Králové, Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Listopad

MEZZOCHORI

MEZZOCHORI Celostátní přehlídka středoškolských pěveckých sborů Filharmonie Hradec Králové

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.