WOLKRŮV PROSTĚJOV

10.– 11. 3. 2022 WOLKRŮV PROSTĚJOV
uzávěrka:
28. 2. postupové kolo celostátního festivalu poezie Wolkrův Prostějov – sólisté
Divadlo Jesličky Josefa Tejkla, Hradec Králové

O přehlídce

Wolkrův Prostějov (dále jen WP) je přehlídka nejinspirativnějších vystoupení sólových recitátorů, recitačních souborů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků. Posláním přehlídky je také podpořit zájem pedagogů, studentů a širší veřejnosti o literaturu a její tvůrčí interpretaci, iniciovat a obohacovat další dění a aktivity v oblasti uměleckého přednesu a divadla poezie v jednotlivých regionech ČR a připravovat celoroční možnosti vzdělávání interpretů, jejich pedagogů, vedoucích a režisérů.

Přihláška

https://forms.gle/AY5qZXxFAea9o4XA6

Propozice

Přehlídky se mohou zúčastnit sólisté a divadelní soubory z České republiky, jejichž vystupující členové ukončili 9. třídu ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia. Horní věková hranice není stanovena.

Sóloví recitátoři jsou rozděleni do tří věkových kategorií.

1. kategorie – od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 18 let

2. kategorie – od 18 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2022 dovrší 18 let) do 21 let

3. kategorie – od 22 let (recitátoři, kteří do 1. 6. 2022 dovrší 22 let) a více (horní věková hranice není stanovena)

U recitačních souborů a divadel poezie – od ukončené 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia, horní věková hranice není stanovena.

celé propozice

Výsledky

Přehlídky se zúčastnilo celkem 9 recitátorů. Z toho 6 soutěžilo v 1. kategorii (věkem od ukončení 9. tř. ZŠ nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia do 18 let) a 3 recitátoři ve 2. kategorii (věkem od 18 let do 21 let). Všichni účastníci soutěžili s jedním textem s maximální stopáží 7 minut.

Výsledky

  1. kategorie

nominace: Veronika Vítková (Pštros, Miroslav Huptych)

  1. kategorie

nominace: David Štandera (Polib ho a mlč, Leonid Andrejev)
doporučení: Veronika Navrátilová (úryvek z knihy Romeo, Julie a tma, Jan Otčenášek)

Čestné uznání za svůj výkon získala Maria Vasilyeva (Kdybys tak raději mlčel, Milan Kundera)

Lektorský sbor:
Iveta Grmelová: recitátorka, pedagožka, divadelnice (předsedkyně poroty)
Jan Dvořák: pedagog ZUŠ Střezina, režisér, recitátor
Josef Jan Kopecký: herec, režisér, pedagog

Po skončení přehlídky využili všichni soutěžící možnost konzultace u jednotlivých členů poroty, kteří jim ochotně a rádi předávali dobré rady, vlastní zkušenosti a možnosti další práce na textech.

výsledky ke stažení

wolkruv prostejov 22

wolkruv prostejov 22

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.