LIBOR TEPLÝ

začátek: 11 hodin
místo: Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, HK, sál Albrechta z Vladštejna
pozn. Beseda, které předchází Valná hromada Volného sdružení východočeských fotografů
Původní host Antonín Kratochvíl se z důvodu nemoci nemůže dostavit.

REZERVACE 

host: LIBOR TEPLÝ (*1955)

Od uměleckých děl se učím způsobu vyjádření, architekturu využívám jako zhmotnělý odraz doby a z přírody se snažím zachytit harmonii.

Fotografie Libora Teplého provází celý život. Na studiu Vysoké školy zemědělské v Brně, na povinné vojenské službě i v jeho prvním zaměstnání v zemědělství.
Studia zakončená titulem zemědělského inženýra záhy rozšířil o absolutorium na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě. Jeho zájem o fotografii a o výtvarné umění nedokázal kombinovat s prací v zemědělství, a proto se rozhodl pro zaměstnání v Domě umění města Brna. Po roce 1989 zvolna nastoupil na dráhu fotografa ve svobodném povolání, na začátku nového tisíciletí s manželkou založili vydavatelství zaměřené na vydávání fotografických knih fotografiemi.
Do současnosti připravil necelou šedesátku autorských výstav a vydal přes dvacet fotografických publikací.

MOŽNOST BÝT FOTOGRAFEM
chápu jako cestu k naplnění mého života. Umožňuje mi vnímat svět kolem sebe, přemýšlet o něm a vyjadřovat se k němu. Fotografem v širším smyslu se proto snažím být po většinu svého času.

Vážím si kvalitní lidské práce a mám radost, když sám mohu pracovat s pocitem plné odpovědnosti za kvalitu vlastní práce. Je to i jeden z důvodů, proč pracuji s velkoformátovou analogovou kamerou, protože mně nejlépe umožňuje podřídit kompozici fotografického obrazu vlastní představě.

 

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.