Atmosféra divadelního festivalu

Lektorské vedení: Viktor Kronbauer
Termín konání: 23.-30.června 2023
Místo konání: Divadla, stany a ulice v Hradci Králové

Program:

  • 23.-30. června 2023 fotografování divadelní atmosféry v ulicích města Hradce Králové, foyer  a stanech divadel v Hradci Králové v rámci mezinárodního divadelního festivalu Regiony 2023.
  • Fotografování bude individuální podle vašich časových možností.
  • Průběžná konzultace fotografií s Viktorem Kronbauerom v rámci festivalu.
  • Závěrečný rozborový seminář a výběr fotografií pro výstavu-po domluvě s lektorem.
  • Výsledkem workshopu bude výběr nejlepších fotografii pro výstavu v červnu 2024.

Bližší informace o fotografování v rámci festivalu pod vedením Viktora Kronbauera vám budou zaslány na základě přihlášky.

Zájemci, hlaste se nejpozději do 16. června 2022

Přihlášky níže.

Informace na adrese:
Jana Neugebauerová
Centrum uměleckých aktivit, Tomkova 139, 500 03 Hradec Králové
tel.: 773 133 740
e-mail: foto@cuahk.cz, www.cuahk.cz

Viktor Kronbauer se narodil 6. června 1949 v Praze v rodině lékárníků. Jediné, co ho v mládí pojilo s divadlem, byla jeho teta Jarmila Kronbauerová. Je možné, že už v té době na něho divadlo zapůsobilo, ale jak sám říká: „Až v Divadelním ústavu jsem pochopil, že se divadlo musím naučit znát.“ Vystudoval Střední průmyslovou školu strojnickou, kterou zakončil v roce 1970, poté pracoval ve fabrice ČKD jako brusič kovů.

Svůj první fotoaparát EXA dostal od svého otce v roce 1973 a začal se soustavně věnovat amatérské fotografii. Hned od počátku to byla reportážní či dokumentární fotografie, která ho fascinovala. Tematika měst a sociální fotografie obecně. Jeho láska k vážné hudbě ho vedla k pravidelným návštěvám koncertů České filharmonie, kde ho také poprvé napadlo, proč si tam „neukrást“ nějakou fotografii. Úspěšnost tohoto počínání se dostavila celkem záhy, když mu byla v roce 1975 otištěna první fotografie z hudebního festivalu Pražské jaro. Ze zájmu se zrodila vášeň, a tak i postupné propracování se k profesionální dráze.

V roce 1977 začal spolupracovat s reklamním oddělením České filharmonie, kde působil do roku 1984. Během těchto let se rozhodl doplnit si fotografické vzdělání na Škole výtvarné fotografie v Brně. Toto studium mu poskytlo praktické i teoretické znalosti, obzvláště pak úvahy o vzájemném vztahu mezi fotografií a malířstvím, které podle svých slov zužitkovává dodnes. Tuto školu Kronbauer úspěšně dokončil v roce 1983 absolventskou prací Václav Neumann – Setkání. Tato práce vyšla později v roce 1991, jako stejnojmenná knižní publikace v nakladatelství Apolo a ve stejném roce získala i cenu Nejkrásnější kniha roku. Již v této práci se Viktor Kronbauer projevil jako citlivý fotograf, ale také jako dobrý psycholog. O tomto aspektu výbavy fotografa se málo mluví, pro fotografickou tvorbu je to však schopnost důležitá. Hlavně pro tu, kde se fotograf věnuje jakékoli práci s lidmi. V případě dirigenta V. Neumanna to byl jistě oříšek, což dokládá citace z textů, které doplnily knihu Setkání: „Musím prozradit, že jsme se dost úporně bránili, aby zvědavý objektiv vnikal do našeho soukromí. Viktor Kronbauer nebyl dotěrný a našel si svou cestu[…]. Ale talent ten chlapík má. Kronbauere, zlomte vaz!“ Spolupráce s Českou filharmonií a V. Neumannem byla jistou průpravou pro práci v divadle.

Zde se naučil tichému nenápadnému pohybu, uctivosti a respektu. Stejnému respektu, který chová k režisérům a všem ostatním divadelním tvůrcům. Po skončení spolupráce s Českou filharmonií, se šel na podnět Václava Neumanna ucházet o práci v Divadelním ústavu. Roku 1984 Kronbauer do Divadelního ústavu v Praze na pozici fotografa skutečně nastoupil. Zde se postupně učil, co vlastně divadlo je, protože se jím do té doby profesně nezabýval. Právě průprava, kterou získal v České filharmonii, mu prostřednictvím Divadelního ústavu otevřela dveře do mnoha pražských i mimopražských divadel. Profesionalita, přirozená úcta a ohleduplnost potom i do divadel zahraničních.

Působil jako fotograf v Semper Oper v Drážďanech, v Staatsoper ve Vídni, v Divadle na Tagance a v Bolšoj těatru v Moskvě. Pro agenturu Reuters dokumentoval operu a balet v Londýně a divadelní představení v Itálii a Maďarsku. V Divadelním ústavu pak pracoval až do konce roku 2015. V tomto období se věnoval dokumentování všech divadelních druhů, ale jeho doménou jsou především činohra a opera. Z oblasti pohybového divadla bych zmínila spolupráci s choreografkou Pinou Bausch, s Viliamem Dočolomanským uměleckým šéfem souboru Farma v Jeskyni, nebo choreografkou Lenkou Vagnerovou.

V současné době je Viktor Kronbauer fotograf na volné noze spolupracující s divadly, či režiséry jak domácími, tak zahraničními, divadelními festivaly a divadelními periodiky. Jako pedagog působí na workshopu divadelní fotografie při Mezinárodním festivalu Divadlo. Vystavuje u nás i v zahraničí. Za svou práci získal řadu ocenění. V březnu roku 2017 vyšla Kronbauerovi rozsáhlá monografie s názvem Viktor Kronbauer: Divadelní fotografie.

Přihláška a platba

Jméno a příjmení
E-mailová adresa
Telefon
Organizace / Spolek / Soubor
Město

 

Organizace / Firma / Jméno
Ulice
Město
PSČ
IČ *
DIČ *
Kurzovné zaplatím *
Cena celkem
650 Kč
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Musíte souhlasit s obchodními podmínkami!

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.