Autorské právo prakticky

aneb Právní aspekty nezávislé tvůrčí činnosti

Termín:

4. června 2024
od 18.hod do cca 21.hod.

Místo konání:

Centrum uměleckých aktivit
Tomkova 139
Hradec Králové

přihlášky níže

Cena: 250,- Kč

Anotace:

Každý, kdo se pohybuje v oblasti kreativy už o něm slyšel. Vytváříte při své práci díla chráněná autorským právem nebo vytváříte něco, co je chráněno právy souvisejícími? Anebo naopak využíváte díla jiných? A co kolektivní správci – opravdu jen škodí?

Kurz je orientován nejen na autory (tedy na výtvarníky, fotografy, literáty, režiséry atd.) a interprety (muzikanty, herce), ale i na produkční a producenty, kteří jejich práci a uvádění pro veřejnost iniciují a zajišťují. Nemusíte se bát několikahodinové suchopárné teorie, tento kurz bude naopak zaměřen na každodenní praxi.

Obsah:

  • Základní poznatky o právu
  • Právo duševního vlastnictví
  • Autorské právo a práva související
  • Kolektivní správa
  • Licenční smlouvy

Lektor:

Mgr. et BcA. Václav Hodonický

Specialista v oblasti autorského práva, především s důrazem na kolektivní správu práv souvisejcích s právem autorským.

Vystudoval právnickou fakultu, absolvoval r. 2015 diplomovou prací na téma Licenční smlouvy v divadelním prostředí. Od roku 2013 zároveň studoval divadelní produkci DAMU.

Jako produkční pracoval mimo jiné pro Švandovo divadlo (pražská příspěvková organizace, kamenné divadlo), Tanec Praha vč. jednoho koprodukčního projektu pro Farmu v jeskyni (velká neziskovka s mezinárodním přesahem), divadlo DISK, České centrum Londýn a malé nezávislé Divadlo Spektákl, které spoluzakládal a dodnes řídí jeho provoz.

V oblasti práva duševního vlastnictví pracoval jako odborný rada na Úřadu průmyslového vlastnictví ČR a v současnosti je jediným in-house právníkem kolektivního správce INTERGRAM. Právní konzultace (popř. kurzy) dále poskytuje či poskytoval těmto subjektům v oblasti neziskových organizací: Tanec Praha, kontrapunkt (festival REGIONY, Jazz Goes to Town), České centrum fundraisingu, Centrum experimentálního divadla (Husa na provázku, HaDivadlo), Sladovna Písek… Aktuálně působí na Právnické fakultě UK na Centru práva duševního vlastnictví jako interní doktorand.

Přihláška a platba

Jméno a příjmení
E-mailová adresa
Telefon
Organizace / Spolek / Soubor
Město

 

Organizace / Firma / Jméno
Ulice
Město
PSČ
IČ *
DIČ *
Kurzovné zaplatím *
Cena celkem
250 Kč
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Musíte souhlasit s obchodními podmínkami!

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.