ONLINE: Autorské právo prakticky aneb Právní aspekty nezávislé tvůrčí činnosti kapacita je naplněna!

ONLINE: Autorské právo prakticky aneb Právní aspekty nezávislé tvůrčí činnosti

Určeno: pro všechny nezávislé, amatérské tvůrce (režiséry, literáty, výtvarníky, fotografy, …), interprety (muzikanty, herce) a produkční, kteří realizují kulturní akce a představení pro veřejnost.

Živý přenos semináře Václava Hodonického o autorském právu se uskuteční jako online stream z našeho studia a bude pro přihlášené zájemce přístupný zdarma na kanále Youtube. Možnost zasílání konkrétních praktických dotazů na lektora předem i v průběhu vysílání.

Termín: 23. a 24. listopadu vždy od 17.hod.
23. listopadu:
17:00 – cca 17:30 – 1.blok : Základní poznatky o právu
15 min. přestávka
cca 17:45 – cca 18:15 – 2.blok: Právo duševního vlastnictví

24. listopadu:
17:00 – cca 17:30 – 3.blok : Autorské právo a práva související
15 min. přestávka
cca 17:45 – cca 18:15 – 4.blok: Kolektivní správa
15 min. přestávka
cca 18:30 – cca 19:00 – 5.blok: Licenční smlouvy

Anotace:
Každý, kdo se pohybuje v oblasti kreativy už o něm slyšel. Vytváříte při své práci díla chráněná autorským právem nebo vytváříte něco, co je chráněno právy souvisejícími? Anebo naopak využíváte díla jiných? A co kolektivní správci – umí něco jiného než škodit?
Kurz je orientován nejen na autory (tedy na výtvarníky, literáty, režiséry atd.) a interprety (muzikanty, herce), ale i na produkční a producenty, kteří jejich práci a uvádění pro veřejnost iniciují a zajišťují. Nemusíte se bát několikahodinové suchopárné teorie, tento kurz bude naopak zaměřen na každodenní praxi.
Je koncipován do 5 půlhodinových bloků:

  • Základní poznatky o právu
  • Právo duševního vlastnictví
  • Autorské právo a práva související
  • Kolektivní správa
  • Licenční smlouvy

Lektor: Mgr. et BcA. Václav Hodonický
Vystudoval právnickou fakultu, absolvoval r. 2015 diplomovou prací na téma Licenční smlouvy v divadelním prostředí. Od roku 2013 zároveň studoval divadelní produkci DAMU.
Jako produkční pracoval mimo jiné pro Švandovo divadlo, Tanec Praha, Farmu v jeskyni, divadlo DISK (festival ZLOMVAZ v rámci Pražského Quadriennale 2015), České centrum Londýn a malé nezávislé Divadlo Spektákl, které spoluzakládal a dodnes řídí jeho provoz.
V oblasti práva duševního vlastnictví pracoval jako odborný rada na Úřadu průmyslového vlastnictví ČR (Oddělení sporných řízení v oblasti ochranných známek – úřednická zkouška pro obor Duševní vlastnictví) a v současnosti je jediným in-house právníkem kolektivního správce INTERGRAM. Právní konzultace  (popř. kurzy) dále poskytuje či poskytoval těmto subjektům v oblasti neziskových organizací: Tanec Praha, kontrapunkt (Open Air Program, KAM, Jazz Goes to Town), České centrum fundraisingu, Centrum experimentálního divadla (Husa na provázku, HaDivadlo), Sladovna Písek, spolky Summer Punk Party Volyně a Mission Vimperk, 1. herecká agentura, rodinné centrum MUMraj Horní Počernice a další.

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.