Hlasový projev, řeč a slovo Vzdělávací cyklus „Hlas, řeč a literatura na scéně“

Hlasový projev, řeč a slovo

Semináře se zaměří na tři základní pilíře hlasové problematiky , kterými jsou témata: Technika dechu a tvorby hlasu, Působení řeči v komunikaci s posluchačem a Práce s různorodými texty vzhledem k jejich odpovídající interpretaci

Program a obsah:
– tělo – opora těla, osa těla, osobní prostor
– kontinuální proces těla a dechu při hlasovém projevu
– dech a emoce
– logika kontra představivost
– empatie
– verbální a neverbální komunikace
– vlastní vystupování, působení = osobnost člověka a jeho já v komunikaci
– komunikace jako dvousměrná aktivita, poslouchání a naslouchání
– sociální vnímání: postoje a přesvědčení
– bariéry komunikace, spojovatel a přibližovatel kultury
– slovní a větný přízvuk v češtině
– rytmus řeči, tempo
– myšlenkové fráze – logika v řeči
– artikulace hlásek

  1. -30. října 2022 – 1. víkendový seminář
      Téma: Technika dechu a tvorby hlasu
  1. – 20. listopadu 2022 – 2. víkendový seminář
    Téma: Působení řeči v komunikaci s posluchačem
  1. – 11. prosince 2022 – 3. víkendový seminář
    Téma: Práce s různorodými texty vzhledem k jejich odpovídající interpretaci

Lektorka:
MgA. Eva Spoustová (Málková)
– vysokoškolský pedagog, lektorka hlasových disciplín, hlasová poradkyně, herečka, dabingová režisérka, dabérka.
Pedagog na DAMU, kde vyučuje předměty Jevištní mluva a Inscenační tvorba. Jako hlasový pedagog a poradce spolupracuje s divadly: Divadlo Bez zábradlí, Vinohradské divadlo, Městské divadlo Brno,  Národní divadlo moravskoslezské Ostrava, Divadlo X10, Městská divadla pražská… Je držitelkou Cen Františka Filipovského za překlad a úpravu audiovizuálního díla a za mimořádné dabingové zpracování audiovizuálního díla.

Pro bližší informace kontaktujte Jaroslava Součka – e-mail: vzdelavani@cuahk.cz, tel.: 603 800 249

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.