Hlasový projev, řeč a slovo Vzdělávací cyklus „Hlas, řeč a literatura na scéně“

Hlasový projev, řeč a slovo

Projekt „Hlas, řeč, a literatura na scéně aneb Jak interpretačně pracovat s psaným slovem“ reg. č. 0213000030 se uskutečňuje za finanční podpory Evropské unie.

Je určen především pedagogickým pracovníkům; učitelům Českého jazyka a literatury, cizích jazyků, pedagogům volného času, učitelům literárně-dramatických oborů, knihovníkům apod.

Semináře se zaměří na tři základní pilíře hlasové problematiky , kterými jsou témata: Technika dechu a tvorby hlasu, Působení řeči v komunikaci s posluchačem a Práce s různorodými texty vzhledem k jejich odpovídající interpretaci.

29.-30. října 2022 – 1. jednodenní víkendový seminář (1.skupina v sobotu, 2.skupina v neděli (OBĚ SKUPINY JIŽ OBSAZENY)
 Téma: Technika dechu a tvorby hlasu

– práce s hlasem jako psychosomatická disciplína (vnější podmínky ovlivňující individuální přístup k mluvnímu projevu člověka)
– tělová postura (konstituce) a její vliv na dech a hlasový projev
– tělová osa a optimalizace držení těla vzhledem k tvorbě hlasu – praktická cvičení
– chodidla jako základní opora hlasu
– nežádoucí tělové napětí, blokující dech
– kontinuální proces těla a dechu při hlasovém projevu:
– relaxační dechové techniky
– aktivizace těla v mluvním procesu s ohledem na ortofonická specifika češtiny

19.– 20. listopadu 2022 – 2. jednodenní víkendový seminář                                                                                                                                                                                                                                                     Téma: Působení řeči v komunikaci s posluchačem

– verbální a neverbální komunikace, empatie, napojení na partnera v komunikaci – praktická cvičení
– energie a dynamika v mluvním projevu – jak zprostředkovat text, aby byl pro posluchače zajímavý
– technika tvorby hlasu a specifika artikulace jednotlivých hlásek – praktický nácvik a cvičení
– hlas expandující do okolního prostoru – praktické nástroje k nastavení optimální hlasitosti projevu
– tělové opory pro zesílení hlasu – praktický nácvik
– rezonance, artikulace
– monolog kontra dialog – kontakt mluvčího s posluchačem

10.– 11. prosince 2022 – 3. jednodenní víkendový seminář                                                                                                                                                                                                                                                      Téma: Práce s různorodými texty vzhledem k jejich odpovídající interpretaci

– ukázky různých projevů / mluvních úrovní různých mluvčí, které jsou mluvními vzory pro mladou generaci
– práce s různými druhy textu
– vlastní vystupování, působení = osobnost člověka a jeho já v komunikaci
– komunikace jako dvousměrná aktivita, poslouchání a naslouchání

vždy 10:00 – 18:00 hod.

Vzdělávání bude probíhat prezenční formou jako tři jednodenní semináře.
Účastníci budou pracovat ve dvou skupinách (jedna skupina v sobotu, druhá skupina v neděli)
Účastníci obdrží po absolvování Osvědčení.

Lektorka:
MgA. Eva Spoustová (Málková)
– vysokoškolský pedagog, lektorka hlasových disciplín, hlasová poradkyně, herečka, dabingová režisérka, dabérka.
Pedagog na DAMU, kde vyučuje předměty Jevištní mluva a Inscenační tvorba. Jako hlasový pedagog a poradce spolupracuje s divadly: Divadlo Bez zábradlí, Vinohradské divadlo, Městské divadlo Brno,  Národní divadlo moravskoslezské Ostrava, Divadlo X10, Městská divadla pražská… Je držitelkou Cen Františka Filipovského za překlad a úpravu audiovizuálního díla a za mimořádné dabingové zpracování audiovizuálního díla.

Pro bližší informace kontaktujte Jaroslava Součka – e-mail: vzdelavani@cuahk.cz, tel.: 603 800 249

Litujeme, nelze se již na tento termín přihlásit - maximální počet účastníků byl naplněn.

V případě zájmu bude vypsán další termín, předběžně se na něj můžete registrovat zde:

Registrovat se

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.