HRADECKÁ DIVADELNÍ KONZERVATOŘ   obor: činoherní herectví Maximální počet účastníků je již naplněn!

HRADECKÁ DIVADELNÍ KONZERVATOŘ obor: činoherní herectví

HRADECKÁ DIVADELNÍ KONZERVATOŘ – 2023-2024

obor: ČINOHERNÍ HERECTVÍ

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – č.j.: MSMT-28644/2022-1-857 na  základě  §25 a §27 zákona  č.563/2004  Sb., o pedagogických  pracovnících.

Vedoucí lektor: Doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.

Anotace:
Systematické vzdělávání amatérských neprofesionálních divadelníků v podobě dlouhodobého vzdělávacího cyklu, inspirované „lidovou konzervatoří“ z osmdesátých let minulého století. Dvousemestrální výuka rozložená do dvou let, probíhá formou víkendových seminářů přibližně 1 x za 2 měsíce.
Pod odborným vedením profesionálních lektorů, zkušených pedagogů z JAMU a DAMU, je teoretická i praktická výuka zaměřená na zvládnutí základů činoherní režie (viz obor Činoherní režie) a herectví (viz obor Činoherní herectví):

obor: Činoherní herectví 
Jevištní existence:
– jevištní pozornost – představivost zaměřená na rozvíjení daných okolností – hledání důvodů k jednání – uvěření nečekané reakci
Dramatický konflikt:
– dramatický konflikt – zesilování motivací  – „já v daných okolnostech“  – improvizované párové etudy
Vnější charakterizace:
– stylizované divadel. žánry  – nadsázka ve vnější charakterizaci postav – napodobování – přetělesnění
Rytmická struktura:
– střídání různých rytmů – horizontální kompozice (v rámci času divadelního vyprávění) – kompozice vertikální (v různorodém vrstvení postavy)

 

Každý obor se skládá ze čtyř samostatných bloků – víkendových seminářů, po kterých dojde ke sloučení posluchačů z obou oborů.
Následují již společně koncipované semináře: první bude rozborový seminář na krajské přehlídce v Červeném Kostelci a další čtyři praktické semináře, které budou zaměřeny na přípravu a realizaci společných projektů – zinscenování vybraných scén z určených divadelních her – jednotlivými týmy, vytvořenými z posluchačů obou oborů. Konzervatoř je postavena na aktivním zapojení posluchačů, kteří během studia připraví společné projekty. Závěrečná realizace těchto projektů bude podmínkou dokončení studia a jeho úspěšného absolvování.

Vedoucí lektoři:
Doc. Mgr. Aleš Bergman, PhD.
Vedoucí Ateliéru činoherního herectví JAMU Brno, pedagog Katedry výchovné dramatiky DAMU Praha, kde vyučuje předmět Režie, dříve režisér Městského divadla ve Zlíně, dramaturg HaDivadla Brno, režijní spolupráce s divadly v ČR a SR (Divadlo bratří Mrštíků Brno, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Divadlo ABC Praha, Městské divadlo Brno, Bábkové divadlo Košice).

Doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Vedoucí ateliéru činoherního herectví JAMU Brno. Mezi jeho nejvýznamnější divadelní zkušenosti patří stáž na tradiční ruské herecké škole – Institutu Borise Ščukina v Moskvě. Pohostinsky účinkoval v různých brněnských divadlech, od roku 2006 je hercem nezávislého divadla BURANTEATR.

Vedoucí lektoři budou doplněni odbornými lektory z oborů scénografie, hudby, jevištní řeči a pohybové průpravy.

Termíny:
DUBEN 2023 – LISTOPAD 2024
výuka probíhá cca 1 x za 2 měsíce, třetí víkend v měsíci (mimo prosinec a letní prázdniny)
1.SEMESTR: duben 2023 – prosinec 2023
2.SEMESTR: únor 2024 – listopad 2024

9 víkendových setkání:
-4 odborné semináře
-1 rozborový seminář na Krajské divadelní přehlídce v Červeném Kostelci
-4 praktické tvůrčí dílny

Začínáme: 22.-23. dubna 2023 (SO: 10:00 – 19:00, NE: 9:00 – 15:00)

Další termíny:
17.-18. června 2023
21.-22. října 2023

9.-10. prosince 2023      
17.-18. února 2024 (rozborový na přehlídce v Červeném Kostelci)

Max. počet účastníků: 15
V případě zvýšeného zájmu, převyšujícího kapacitu seminářů, bude vyhlášeno přijímací řízení formou přijímacích pohovorů.

Místo konání: Centrum uměleckých aktivit, Hradec Králové
Kurzovné:  10 000 Kč (za celé studium)

V případě dalších dotazů kontaktujte Mgr. Jaroslava Součka
telefonicky 603 800 249 nebo e-mailem vzdelavani@impulshk.cz

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.