HRADECKÁ DIVADELNÍ KONZERVATOŘ  Obor: činoherní režie Maximální počet účastníků již naplněn!

HRADECKÁ DIVADELNÍ KONZERVATOŘ Obor: činoherní režie

HRADECKÁ DIVADELNÍ KONZERVATOŘ – 2023-2024

obor: ČINOHERNÍ REŽIE

Vzdělávací program je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy – č.j.: MSMT-28644/2022-1-857 na  základě  §25 a §27 zákona  č.563/2004  Sb., o pedagogických  pracovnících.

Vedoucí lektor: Doc. Mgr. Aleš Bergman, PhD.

Anotace:
Systematické vzdělávání amatérských divadelníků v podobě dlouhodobého vzdělávacího cyklu, inspirované „lidovou konzervatoří“ z osmdesátých let minulého století. Dvousemestrální výuka rozložená do dvou let, probíhá formou víkendových seminářů přibližně 1 x za 2 měsíce.
Pod odborným vedením profesionálních lektorů, zkušených pedagogů z JAMU a DAMU, je teoretická i praktická výuka zaměřená na zvládnutí základů činoherní režie (viz obor Činoherní režie) a herectví (viz obor Činoherní herectví):
obor Činoherní režie
Režie a dramaturgie:  
-co je režie – režijní vidění – styly režijní práce – výběr látky k režijnímu tvarování – analýza látky
– členění, obsah, téma a forma režijních částí – žánr – dramaturgicko-režijní koncepce
Režie a scénografie:
-scénografie jako prostorově akční předpoklad realizace dramaturgicko-režiní koncepce -aranžmá a mizanscéna -umění mizanscény -scénická hudba – prostor inscenace
Režie a herec:
– vztah režiséra a herce – herec a postava – herec a situace dramatické hry – metody režijního vedení herecké tvorby – metody herecké tvorby
Režie a inscenace:
– fáze zkoušení inscenace – projekt a skutečné jevištní dění – vedení dramatického napětí – atmosféra
– temporytmus – svícení jako vypravěč

Každý obor se skládá ze čtyř samostatných bloků – víkendových seminářů, po kterých dojde ke sloučení posluchačů z obou oborů.
Následují již společně koncipované semináře: první bude rozborový seminář na krajské přehlídce v Červeném Kostelci a další čtyři praktické semináře, které budou zaměřeny na přípravu a realizaci společných projektů – zinscenování vybraných scén z určených divadelních her – jednotlivými týmy, vytvořenými z posluchačů obou oborů. Konzervatoř je postavena na aktivním zapojení posluchačů, kteří během studia připraví společné projekty. Závěrečná realizace těchto projektů bude podmínkou dokončení studia a jeho úspěšného absolvování.

Vedoucí lektoři:
Doc. Mgr. Aleš Bergman, PhD.
Vedoucí Ateliéru činoherního herectví JAMU Brno, pedagog Katedry výchovné dramatiky DAMU Praha, kde vyučuje předmět Režie, dříve režisér Městského divadla ve Zlíně, dramaturg HaDivadla Brno, režijní spolupráce s divadly v ČR a SR (Divadlo bratří Mrštíků Brno, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Divadlo ABC Praha, Městské divadlo Brno, Bábkové divadlo Košice).

Doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Vedoucí ateliéru činoherního herectví JAMU Brno. Mezi jeho nejvýznamnější divadelní zkušenosti patří stáž na tradiční ruské herecké škole – Institutu Borise Ščukina v Moskvě. Pohostinsky účinkoval v různých brněnských divadlech, od roku 2006 je hercem nezávislého divadla BURANTEATR.

Vedoucí lektoři budou doplněni odbornými lektory z oborů scénografie, hudby, jevištní řeči a pohybové průpravy.

Termíny:
KVĚTEN 2023 – LISTOPAD 2024
výuka probíhá cca 1 x za 2 měsíce, čtvrtý víkend v měsíci (mimo prosinec a letní prázdniny)
1.SEMESTR: květen 2023 – prosinec 2023
2.SEMESTR: únor 2024 – listopad 2024

9 víkendových setkání:
-4 odborné semináře
-1 rozborový seminář na Krajské divadelní přehlídce v Červeném Kostelci
-4 praktické tvůrčí dílny

Začínáme: 27.-28. května 2023 (SO: 10:00 – 19:00, NE: 9:00 – 15:00)
Další termíny:
30.září – 1. října 2023
25.- 26. listopadu 2023

16. – 17. prosince 2023  přesunuto na: 27.-28.ledna 2024
17. – 18. února 2024 (rozborový na přehlídce v Červeném Kostelci) 

Společné semináře (s oborem hereckým):

27.-28. dubna 2024

1.-2. června 2024

září 2024

listopad 2024

Max. počet účastníků: 12
V případě zvýšeného zájmu, převyšujícího kapacitu seminářů, bude vyhlášeno přijímací řízení formou přijímacích pohovorů.

Místo konání: Centrum uměleckých aktivit, Hradec Králové
Kurzovné:   10 000 Kč (za celé studium)

V případě dalších dotazů kontaktujte Mgr. Jaroslava Součka
telefonicky 603 800 249, e-mailem vzdelavani@impulshk.cz

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.