Hradecká fotografická konzervatoř – přihlášky

Hradecká fotografická konzervatoř (HFK) je postavena na základech Východočeské lidové konzervatoře z roku 1963. Fotografické vzdělání má u nás tedy dlouholetou tradici. Jedná se o intenzivní studium fotografie v rozsahu tří výukových bloků (22 měsíců je doba trvání), organizované formou dálkového řízeného samostudia. Uskutečňuje se v pravidelných víkendových setkáních 1x měsíčně, převážně v našich prostorách.

Vedoucí lektor: doc. MgA. Jaroslav Prokop
Na výuce se budou podílet další pedagogové a profesionální fotografové: MgA. Adam Kencki

Do dalšího ročníku se můžete přihlásit do 30. září 2022 přes přihlášku níže v odkazu nebo v případě dotazů o studiu kontaktujte: Jana Neugebauerová; tel.: 773 133 740; e-mail:  foto@cuahk.cz

Hradecká fotografická konzervatoř

Požadavky k přijímacím pohovorům
Povinná část: Ukázka fotografií vlastní tvorby. Předkládá se minimálně 10, maximálně 15 fotografií, velikost minimálně 13 x 18 cm. Ve výběru mohou být i ukázky vybrané z několika žánrů.

Finanční podmínky: Náklady spojené s přípravou a zajištěním studia budou převážně hrazeny z poplatků posluchačů. Přijatí posluchači uhradí za celé studium účastnický poplatek ve výši 16 000,- Kč před zahájením studia. Při odstoupení ze studia se poplatek nevrací.

Poplatek za přijímací pohovory je stanoven na 500,- Kč a posluchači ho uhradí při podání přihlášky
(po přijetí přihlášky vám bude zasláno číslo účtu a VS pro platbu).

Přihlášku zasílejte nejpozději do 30. září 2022 na adresu: Jana Neugebauerová, Centrum uměleckých aktivit, Tomkova 139, 500 03 Hradec Králové, e-mail: foto@cuahk.cz
Na základě zaslané přihlášky obdržíte pozvánku k přijímacím pohovorům.

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.