OKNA MÉ IMAGINACE A SMYSL HRANIC

autor: Vítězslav Krejčí z Hradce Králové
Výběr ze dvou cyklů fotografií

Kavárna District 5, Havlíčkova 292/1, Hradec Králové
Otevřeno denně mimo pondělí 14 – 24 hodin

Vítězslav Krejčí
narozen 25. února 1963 v Hradci Králové, kde i nyní působí. Vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor pedagogika – občanská nauka. Do roku 1998 manažerem a učitelem na SOU, obor fotograf v Hradci Králové. Od roku 1999 pracuje v hradecké firmě FOMA Bohemia spol. s r.o. v oblasti marketingu fotografických materiálů. Je členem a předsedou Volného sdružení východočeských fotografů Hradec Králové, z. s. a členem Unie výtvarných umělců východních Čech. Od roku 2000 do roku 2011 vyučoval základy fotografie na katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. V letech 2002 – 2006 lektor letních mezinárodních škol fotografie v Popradě. V letech 2002 – 2005 s fotografem Pavlem Rejtarem realizoval vzdělávací projekt Bonato aneb Hovory o moderní fotografii. Od roku 2001 lektor řady pracovních výtvarných dílen chemigrafií (strukáže). Od roku 2003 zakládající člen skupiny česko-polských fotografů – Skupina 5 (+ 1). Účastník všech pěti trienále a kvadrienále Salónu Východočeské fotografie. Ve své volné tvorbě se vyjadřuje pomocí technologie klasické černobílé, zejména však digitální fotografie. Tematicky se zaměřuje na imaginativní fotografii s psychologicko-filozofickým akcentem – výstavy souborů a projektů (např. tematické koncepty Jerzy Oleka) v tuzemsku, i v zahraničí (Slovensko, Polsko, Litva, Německo, Francie, Španělsko, Rumunsko, Mexiko, Japonsko, Maroko) – Komplex-simplex, Pixeland, Okna mé imaginace, Otisky intuice, Okna labyrintu, Vidění sebe, Smysl hranic, atd.
tel.: 737204297, e-mail: vitezslav.krejci@foma.cz

Motto 1: „Zázračná představivost koření za třpytem stříbrných peřejí, v průzračně tichém Vědomí.“

Motto 2: „Proměna bytí (vidění) – obnažit a prostoupit magické spleti věcí spolu s jejich beztvarou esencí tvůrčího Vědomí.“

OKNA MÉ IMAGINACE

Ucelený cyklus více než třiceti fotografických obrazů vznikl na základě mé silné pohnutky z fascinace scénicky se měnících odrazů plochy televizní obrazovky na skle okna. Symbolem okna je míněno rozhraní mezi uvnitř a vně a překlenutí této hranice pouhým rozevřením okenních křídel, nebo změnou percepce – posunutím roviny zaostření … Optické vlastnosti skla umožňují na „stále stejnou“ plochu odrážet rozličné vizuální konfigurace a skrze  toto sklo pozorovat také rozličné … Avšak když se uvnitř i vně zcela setmí, sklo okna je vizuálně tiché a klidné …

„Obvykle hledáme ve spletích, které se nabízejí našemu oku, hlavní tvar věci jako hieroglyf, jejž můžeme snadno přečíst, přiřadit k němu význam, který máme hotový a připravený k použití, a tak hádanku, kterou nám vidění klade, snadno rozluštit, aniž bychom se museli vydávat na nejisté pláně nehotových tvarů a do prostoru uzrávajících slov.“

„To, co nás obklopuje, přestalo být matérií, určenou k tomu, abychom do ní vtiskli předem připravené formy. Skutečnost vyvstala jako proud, v němž se tvary rodí, proměňují se a zanikají. Součástí tohoto proměňujícího se a jednotného proudu je i naše existence, a proto před ním ztroskotává panský vztah ke skutečnosti. Do tohoto proudu je možné jen vstoupit a nechat se jím podpírat; rozpustit v něm své obrazy, čekat až začnou krystalizovat nové, a nedržet je, až se opět začnou rozplývat v beztvarém.“

SMYSL HRANIC
Soubor fotografií „“ (rozsah: 6 děl)
Jedná se o soubor výtvarných černobílých fotografií na základě figurativních motivů (portréty a akty). Tyto původní snímky byly digitální tvůrčí postprodukcí dále transformovány s akcentem expresivity, abstrakce a fragmentarizace, do jisté míry i luminiscence. Výsledná díla byla zařazena do mezinárodního projektu „Smysl hranic“ konceptuálního myslitele a tvůrce Jerzy Oleka a Anny Panek Kusz a prezentována v Polsku a SRN v roce 2012 v rámci tradičního festivalu fotografie Labirynt.

 

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.