ONLINE: Fotografování a právo

KURZ NAPLNĚN!
online seminář
via Zoom
Termín: 13. května – od 17:00 hod. – do cca 19:30 hod.
Cena: 300,- Kč

Anotace:
Jaké je právní postavení fotografa, tedy toho, kdo fotí? A těch, co jsou foceni? Jaký je mezi nimi vztah? A co focení jako forma obživy?

Obsah semináře bude vykládán primárně z pozice autora – fotografa

  • Postavení fotografa – autorské právo
  • Postavení fotografovaných lidí či věcí
  • Právní vztahy při fotografování, práva a povinnosti fotografa – smlouvy o dílo, licenční smlouvy, fotobanky a další.

Lektor:
Mgr. et BcA. Václav Hodonický
Vystudoval právnickou fakultu, absolvoval r. 2015 diplomovou prací na téma Licenční smlouvy v divadelním prostředí. Od roku 2013 zároveň studoval divadelní produkci DAMU.
Jako produkční pracoval mimo jiné pro Švandovo divadlo (pražská příspěvková organizace, kamenné divadlo), Tanec Praha vč. jednoho koprodukčního projektu pro Farmu v jeskyni (velká neziskovka s mezinárodním přesahem), školní divadlo DISK (festival ZLOMVAZ jako živá složka programové nabídky Pražského Quadreinnale 2015), České centrum Londýn a malé nezávislé Divadlo Spektákl, které spoluzakládal a dodnes řídí jeho provoz.
V oblasti práva duševního vlastnictví pracoval jako odborný rada na Úřadu průmyslového vlastnictví ČR (Oddělení sporných řízení v oblasti ochranných známek – úřednická zkouška pro obor Duševní vlastnictví) a v současnosti je in-house právníkem kolektivního správce INTERGRAM. Právní konzultace (popř. kurzy) dále poskytuje či poskytoval řadě kulturních neziskových organizací: Tanec Praha, kontrapunkt (Open Air Program, KAM, Jazz Goes to Town), Centrum experimentálního divadla (Husa na provázku, HaDivadlo) a další. V IMPULSU vede nyní svůj druhý seminář.

Autorské právo pro fotografy

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.