ONLINE: Repertoár dětských sborů v době (po)covidové

Online seminář věnovaný otázkám repertoáru dětských pěveckých sborů určený primárně pro sbormistry a pedagogy hudební výchovy ZŠ a ZUŠ
Via: Zoom
Termín: sobota 17. dubna 2021 –  od 10:00 do 13:00  hod.
Cena: 300,- Kč (platba online pod textem) Kurz naplněn!

Anotace:
Seznamte se se zdroji notových materiálů, edičními novinkami a připravte si program vystoupení.
Online seminář věnovaný otázkám repertoáru dětských pěveckých sborů bude mít tři bloky:

1) obecné otázky dramaturgie a představí nejdůležitější zdroje notových materiálů pro dětské sbory (Knihovna NIPOS, NKČR, MZK, krajské knihovny ad.), přiblíží nejdůležitější databáze not na internetu;

2) aktuální ediční novinky sborové literatury s vybranými ukázkami.;

3) příklady sborového repertoáru pro přehlídku školních dětských pěveckých sborů (mladší a starší školní věk) a dalších konkrétních vystoupení pro dobu, kdy bude možné znovu zkoušet a vystupovat.

Součástí online semináře budou i notové materiály, které si budou moci sbormistři vyzvednout přímo v Centru uměleckých aktivit.
Účastníci budou vyzváni, aby v předstihu poslali výběr skladeb pro repertoár svého sboru.

Lektor: PhDr. Jan Pirner
Působil jako ředitel Pražského komorního sboru (2010–2013), se kterým procestoval Evropu, Asii i Blízký východ a opakovaně navštívil významné hudební festivaly (Rossini Opera Festival, Wexford Festival Opera…). V letech 2012–18 byl zaměstnán v Kabinetu hudební historie Etnologického ústavu AV ČR jako redaktor vědeckého časopisu Hudební věda, podílel se zde rovněž na dvořákovském bádání. Od roku 2012 pracuje v Národním informačním a poradenském středisku pro kulturu (NIPOS) jako správce hudební knihovny, editor sborové edice Polyhymnia Bohemica a od 2019 také jako odborný pracovník pro sborový zpěv dospělých. Od roku 2012 je sbormistrem dětského pěveckého sboru Radost Praha, s nímž pravidelně soutěží a koncertuje doma i v zahraničí.

Navazující kurz zdarma bude pořádat Nipos Artama, termín a podorbnosti včas zveřejníme.

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.