Přihlášení na Hradeckou fotografickou konzervatoř

Intenzivní studium fotografie v rozsahu tří výukových bloků, organizované formou dálkového řízeného samostudia. Uskutečňuje se v pravidelných víkendových setkáních jedenkrát měsíčně.

Podmínkou pro uchazeče je:

  1. dovršení      18 let při zahájení studia
  2. ukončené      středoškolské vzdělání (vyučení).

Studium je koncipováno pro vyspělé fotografy, kteří zvládli fotografickou techniku. Při studiu se předkládají kvalitní fotografie v papírové podobě vytištěné na vlastní tiskárně nebo v minilabu. Při obrazovém zpracování výsledných prací se předpokládá znalost práce ve Photoshopu nebo podobném programu na úpravu fotografií.

Zahájení výuky v lednu 2020

Vedoucí lektor:    doc. MgA. Josef Ptáček
Na výuce se budou podílet další pedagogové a profesionální fotografové.

Organizační zajištění:     Jana Neugebauerová

Rámcové osnovy

1. Úvod
Představení témat všech tří výukových bloků, informace o základních požadavcích na posluchače.Podmínky pro postup do dalšího výukového bloku.
Temná komora, fotografická chemie, negativ – pozitiv.

2. Co je to fotografie
Podmínky vzniku fotografie. Jednoduchý úvod do základů technických parametrů: fotoaparát, clona, hloubka ostrosti, objektiv, stativ, filtry, osvětlovací technika.

3. Fotografie
Zrcadlo, skutečné zobrazení, aranžovaná fotografie, přetvoření skutečnosti.
Fotografie
–          popisná; emotivní
–          inscenovaná; neinscenovaná
–          čistá; manipulovaná (montáž, koláž)
–          umělecká; komerční
Výrazové prostředky ve fotografii. Kompozice, tvar, světlo, barva, tonalita, kontrast, rytmus, obrazy v obraze, opakování motivu.

4.  Hledání motivu

5.  Fotografie zátiší
Aranžované objekty, nalezené objekty a seskupení.Ateliér.

6.   Světlo
Druhy světla, světelné zdroje, odrazné desky, druhy reflektorů, barevná teplota, technika svícení.

7.    Portrét ve fotografii
Základy. Lidská tvář a její řeč, portrét a jeho pojetí, prostředí portrétu a volba kamery osvětlení portrétu.

8.   Barva
Úvod do barvy. Barva ve fotografii, barevná fotografie.

9.       Reportážní fotografie
Historie, představitelé,hlavní trendy.

10.      Dokumentární fotografie
Historie, představitelé,hlavní trendy.

11.     Krajina
Úvod do problematiky fotografování krajiny, volba stanoviště a času, roční období.Krajina vnitřní a vnější.

12.     Skladebné prvky ve fotografii

13.     Architektura
Úvod do problematiky fotografování architektury – historie, slohy.Perspektiva.Fotografické přístroje – technika fotografování.

14.     Reklama
Fotografie v denním tisku, reklamní katalogy, odborné časopisy, umělecké občasníky, billboardy atp.

15.     Fotografické žánry

16.     Dějiny fotografie

17.     Výstava absolventských souborů
Výstavní síň U Přívozu Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové.

V učební osnově nejsou uvedena praktická domácí cvičení, která jsou součástí výuky. Cvičení jsou zadávána postupně na jednotlivých setkáních, průběžně konzultována a hodnocena.

Požadavky k přijímacím pohovorům

Povinná část:

Ukázka fotografií vlastní tvorby. Předkládá se minimálně 10, maximálně 20 fotografií, velikost minimálně 13 x 18 cm. Ve výběru mohou být i ukázky vybrané z několika žánrů.
Ústní test – formou otázek. Předpokládají se základní technické znalosti z oboru fotografie a všeobecný přehled z historie a současného dění ve fotografii.

Volná část:
Na doplnění mohou být předloženy výtvarné práce, literární text…

Finanční podmínky 

Náklady spojené s přípravou a zajištěním studia budou převážně hrazeny z poplatků posluchačů. Přijatí posluchači uhradí za celé studium účastnický poplatek ve výši 12 000,- Kč před zahájením studia. Při odstoupení ze studia se poplatek nevrací.

Poplatek za přijímací pohovory je stanoven na 250,- Kč a posluchači ho uhradí při přijímacím pohovoru.

 

Přihlášku zasílejte nejpozději do 30. října 2019 na adresu: 

Hradecká fotografická konzervatoř, Impuls Hradec Králové
Tomkova 139
500 03 Hradec Králové

Na základě zaslané přihlášky obdržíte pozvánku k přijímacím pohovorům.

Informace:       Jana Neugebauerová, tel.: 773 133 740
e-mail: foto@impulshk.cz
www.impulshk.cz

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.