Základy činoherní režie

V rámci čtyř víkendových seminářů budou frekventanti kurzu seznámeni teoreticky i v praktických ukázkách (videoprojekce, praktické ukázky práce lektora, samostatná práce a její reflexe) se základy činoherní režie.

Začínáme 25.- 26.ledna 2020
Čtyři víkendová setkání po cca 4–6 týdnech, sobota od 10 – 19:30  hodin a neděle od 9 -14 hodin!
Centrum uměleckých aktivit
Tomkova 139, Hradec Králové
Cena kurzu: 3.600,- Kč za celý cyklus
Předprodej akce

LEDEN– KVĚTEN 2020

V rámci čtyř víkendových seminářů budou frekventanti kurzu seznámeni teoreticky i v praktických ukázkách (videoprojekce, praktické ukázky práce lektora, samostatná práce a její reflexe) se základy činoherní režie. Předpokládá se aktivní účast seminaristů.

Tematické rozvržení čtyř bloků seminářů:

  1. blok — Režie a dramaturgie   25. až 26.1. 2020

Obsah: co je režie, režijní vidění, styly režijní práce, výběr látky k režijnímu tvarování, analýza látky, členění, obsah, téma a forma režijních částí, žánr, dramaturgicko-režijní koncepce

  1. blok — Režie a scénografie   7. – 8.3. 2020

Obsah: scénografie jako prostorově akční předpoklad realizace dramaturgicko-režiní koncepce, aranžmá a mizanscéna, umění mizanscény, scénická hudba a prostor inscenace

  1. blok — Režie a herec    18. – 19.4. 2020

Obsah: vztah režiséra a herce, herec a postava, herec a situace dramatické hry, metody režijního vedení herecké tvorby, metody herecké tvorby

  1. blok — Režie a inscenace   23. – 24.5. 2020

Obsah: fáze zkoušení inscenace, projekt a skutečné jevištní dění, vedení dramatického napětí, atmosféra, temporytmus, svícení jako vypravěč

Lektor:
Doc. Mgr. ALEŠ BERGMAN, PhD.
Vedoucí Ateliéru činoherního herectví JAMU Brno, pedagog Katedry výchovné dramatiky DAMU Praha, režisér Městského divadla ve Zlíně, dramaturg HaDivadla Brno, režijní spolupráce s divadly v ČR a SR (Divadlo bratří Mrštíků Brno, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Divadlo ABC Praha, Městské divadlo Brno, Bábkové divadlo Košice).

 

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.