AMAG – ateliér malířů a grafiků z.s.
ateliér grafika malba umění Náchod

AMAG – ateliér malířů a grafiků z.s.

Adresa: Ateliér v budově kina Vesmír v Náchodě, Hurdálkova 147, Náchod
Kdy: 11. 6. sobota, 10 – 14
Program: dílny pro veřejnost, komentovaná prohlídka, výstava, v tento termín se přihlásí i ak. malíř Michal Burget ve svém ateliéru v Bělovsi u Náchoda, akce se budou společně doplňovat, je také členem spolku AMAG.

Zapsaný spolek náchodských výtvarníků AMAG má již dlouhou tradici. V roce 2018 oslavil výročí 70 let od svého založení. Během této doby se v jeho řadách vystřídalo mnoho známých regionálních výtvarníků. Pedagogy byli významní malíři náchodského regionu, například prof. Jiří Votýpka, prof. Bohumír Španiel, ak. malíř Josef Ducháč a ak. malíř Ivo Švorčík. Učitelé již zemřeli, avšak zanechali po sobě významný odkaz v podobě stovek obrazů i nadšených pokračovatelů. AMAG během své existence prošel mnoha etapami až po jeho zaregistrování v roce 2015. Jeho členové se mnohokrát stěhovali do nejrůznějších prostor a často to byly prostory pro ateliérovou tvorbu málo vhodné. V současné době spolek získal od města Náchod prostory v budově kina Vesmír. Vůdčí osobností je náchodský malíř Milan Jícha. Počty členů se v čase mění, ale prakticky nikdy o mnoho nepřesáhly číslo třicet. Pro veřejnost spolek pořádá pravidelné výstavy v Náchodě, ale také ve Velkém Poříčí, v České Skalici a i v jiných městech. Na DOA budou prezentovat výtvarníci v oborech kresba, malba a grafika.

WEB: http://www.amag.cz/

Důležité informace

AMAG – ateliér malířů a grafiků z.s.

11. 6. sobota, 10 - 14

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.