AMAG – ateliér malířů a grafiků z.s.
ateliér grafika malba umění Náchod

AMAG – ateliér malířů a grafiků z.s.

Adresa: Ateliér v budově kina Vesmír v Náchodě, Hurdálkova 147, Náchod
Kdy: 10. 6. sobota, 10 – 14
Program: dílny pro veřejnost, komentovaná prohlídka, výstava, v tento termín se přihlásí i ak. malíř Michal Burget ve svém ateliéru v Bělovsi u Náchoda, akce se budou společně doplňovat, je také členem spolku AMAG.

Zapsaný spolek náchodských výtvarníků AMAG má již dlouhou tradici. V roce 2018 oslavil výročí 70 let od svého založení. Během této doby se v jeho řadách vystřídalo mnoho známých regionálních výtvarníků. Pedagogy byli významní malíři náchodského regionu, například prof. Jiří Votýpka, prof. Bohumír Španiel, ak. malíř Josef Ducháč a ak. malíř Ivo Švorčík. Učitelé již zemřeli, avšak zanechali po sobě významný odkaz v podobě stovek obrazů i nadšených pokračovatelů. AMAG během své existence prošel mnoha etapami až po jeho zaregistrování v roce 2015. Jeho členové se mnohokrát stěhovali do nejrůznějších prostor a často to byly prostory pro ateliérovou tvorbu málo vhodné. V současné době spolek získal od města Náchod prostory v budově kina Vesmír. Vůdčí osobností je náchodský malíř Milan Jícha. Počty členů se v čase mění, ale prakticky nikdy o mnoho nepřesáhly číslo třicet. Pro veřejnost spolek pořádá pravidelné výstavy v Náchodě, ale také ve Velkém Poříčí, v České Skalici a i v jiných městech. Na DOA budou prezentovat výtvarníci v oborech kresba, malba a grafika.

WEB: http://www.amag.cz/

Důležité informace

AMAG – ateliér malířů a grafiků z.s.

10. 6. sobota, 10 - 14

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.