České vize – Červený Kostelec

termín konání: 23.4.2022
místo konání: Kino Luník, Manželů Burdychových 367, 549 41 Červený Kostelec
uzávěrka přihlášek: 16.4.2022
elektronická adresa pro zasílání filmů a přihlášek:  ceskevize-kostelec@seznam.cz
kontakt na organizátorku: Tereza Štěpánková, ceskevize-kostelec@seznam.cz, 739 456 477
www.ceskevize.cz

Přehlídku České vize pořádá z pověření a za finančního přispění Ministerstva kultury NIPOS-ARTAMA ve spolupráci s Klubcentrem Ústí nad Orlicí. Odbornými partnery přehlídky jsou Český výbor UNICA – Celostátní svaz neprofesionálního filmu a Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu. Přehlídka je realizována za finanční podpory města Ústí nad Orlicí a Pardubického kraje.

 1. CHARAKTERISTIKA A POSLÁNÍ PŘEHLÍDKY
  České vize navazují na tradici celostátních přehlídek Český videosalon a Zlaté slunce, kterou přitom dále rozvíjejí. Celostátní přehlídka filmové tvorby České vize zastřešuje a rozvíjí dění v oborech filmové výchovy, studentského, nezávislého a amatérského filmu. Usiluje o podporu neprofesionálního filmu ve všech jeho oblastech.

sekce České vize / přehlídka filmové tvorby od 15 let

Přehlídka České vize je vyústěním celostátního postupového systému přehlídek v Praze, Červeném Kostelci, Zruči nad Sázavou, Kroměříži a Svitavách. Tříčlenná porota uděluje ocenění v kategoriích hraného filmu, dokumentárního filmu, reportáže, animovaného filmu, experimentálního filmu, videoklipu a filmů studentů filmových škol. Doprovodný program je posílen o masterclass – besedy s osobnostmi amatérského i profesionálního filmu, ale také o prezentaci kolekcí zahraničních partnerů z UNICA.

 1. PODMÍNKY ÚČASTI

Do celostátní přehlídky České vize se mohou přihlásit autoři se svými filmy za těchto podmínek:

 1. c) Do sekce České vize mohou své filmy hlásit autoři a autorky od 15 let (viz propozice Českých vizí).
 2. d) Doporučená délka soutěžního snímků je do 30 minut.
 3. e) Snímek není primárně určen ke komerčním účelům.
 4. f) Autor či autorka se snímkem nesoutěžili v minulých ročnících přehlídky.
 5. g) Na přehlídku jsou přijímány filmové projekty dokončené po 1. lednu 2020.
 6. h) Autor či autorka zašlou snímek v odpovídající kvalitě v elektronické podobě do termínu uzávěrky.
 7. ch) Autor či autorka odpovídají za to, že obsah snímku neporušuje zákony ČR.
 8. i) Autor či autorka souhlasí s vytvořením kopie pro archiv NIPOS-ARTAMA.
 9. j) Přihlášením filmu do soutěže dává autor výslovný souhlas s evidencí svých osobních údajů uvedených v přihlášce do filmové databáze FILMDAT a pro interní archivní potřeby NIPOS-ARTAMA.

Autoři a autorky nominovaných filmů, pedagogové a lektoři budou pozvání jako čestní hosté k účasti na celostátní přehlídce.

Organizace a průběh / Hodnocení a výběr
Sekce České vize prezentující filmy autorů a autorek od 15 let se řídí dvoukolovým postupovým systémem. Autoři mohou hlásit své filmy do jedné z pěti postupových přehlídek. Vždy však pouze do jedné z nich. Poroty těchto přehlídek oceňují filmy v jednotlivých žánrových kategoriích. Oceněné filmy získávají nominaci na Celostátní přehlídku. Její dramaturgové provádějí z nominovaných filmů selekci a vytvářejí finální výběr filmů, které se budou prezentovat na Celostátní přehlídce.

Přihlášky na postupové přehlídky budou vyhlášeny nejpozději do konce ledna 2022.
O postupu do soutěžní projekce Celostátní přehlídky budou autoři a autorky informováni do 15. 5. 2022.

Soutěžní kategorie

 1. a) dokumenty,
 2. b) reportáže a publicistika,
 3. c) hrané snímky,
 4. d) animované snímky,
 5. e) experimentální snímky,
 6. f) videoklipy,
 7. g) filmy studentů filmových škol

Přihlášení filmů – postupové přehlídky

Film lze přihlásit:

 1. a) vyplněním elektronického formuláře na webových stránkách ceskevize.cz,
 2. b) vyplněním a oskenováním tištěného formuláře a jeho zasláním elektronicky spolu s filmem na emailovou adresu dané postupové přehlídky (viz adresy níže). Tuto variantu volte pouze v případě, že se vám nepodaří vyplnit elektronický formulář.

Přihlášení filmu – návod

K úspěšnému přihlášení filmu je třeba vyplnit Přihlášku filmu. Nejprve pošlete film pomocí služby www.uschovna.cz nebo www.wetransfer.com na příslušnou e-mailovou adresu krajského kola (adresy jsou uvedeny v záložce ČESKÉ VIZE / PROPOZICE). Filmy umístěné na webech youtube, uloz.to, či podobných serverech nebudou akceptovány. Pak si v záložce ČESKÉ VIZE / PŘIHLAŠOVÁNÍ FILMŮ klikněte na šipku a vyberte příslušné krajské kolo. Otevře se on-line formulář, který vyplníte včetně odkazu na úschovnu nebo wetransfer a vyplněný formulář odešlete kliknutím na tlačítko ODESLAT. Tím je film přihlášen do příslušného krajského kola.
V případě, že chcete přihlášku vyplnit ručně, níže si stáhněte formulář ve formátu pdf, vytiskněte jej, vyplňte hůlkovým písmem, naskenujte a zašlete na příslušnou e-mailovou adresu krajského kola.

Zasílání filmů
Filmy lze zaslat výhradně elektronicky pomocí služby www.uschovna.cz nebo www.wetransfer.com na adresu uvedenou u dané postupové přehlídky. Film musí být ve formátu MP4, MPG2 nebo AVI. Minimální rozlišení je 720 × 576, maximální 1920 × 1080. Doporučená snímková frekvence je 25 fps (25 p nebo 50 i).

Minuta-film / nesoutěžní sekce Českých vizí

 • Minuta-filmy – snímky do 60 vteřin – mohou autoři přihlásit přímo do celostátní soutěže.
 • Přihlášky budou k dispozici na webu Českých vizí.
 • Minuta-filmy mohou přihlásit i autoři z filmových škol.
 • Do soutěže Minuta-filmu mohou pořadatelé po dohodě s autory zařadit i snímky z kategorií Malé vize a Mladé vize.
 • Promítané snímky hodnotí diváci formou tajného hlasování.
 • Pořadatelé celostátní soutěže mají právo provést předvýběr.
 • Adresa pro zasílání filmů a přihlášky: minutafilm@seznam.cz.
 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  V případě ekonomických potíží může být program jednotlivých přehlídek omezen nebo může být přehlídka odvolána. Pokud bude na základě protiepidemických opatření týkajících se onemocnění COVID 19 znemožněn prezenční průběh některé z částí postupového systému, bude daná akce přesunuta do online prostoru. Distanční průběh je nazírán jako rovnocenný průběhu prezenčnímu.

Novinky a průběžné informace o přehlídce budou zveřejňovány na www.ceskevize.cz, www.artama.cz, www.filmdat.cz, www.filmvychova.cz.
Zpracoval Jiří Forejt ve spolupráci s dramaturgickým týmem Českých vizí, NIPOS-ARTAMA, leden 2022

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.