Opět se chystáme na zkušenou do zahraničí v rámci projektu Erasmus+

Desítky zaměstnanců z kulturně-vzdělávacích institucí z Královéhradeckého kraje vyjedou v nejbližším roce do zahraničí za praktickým vzděláváním a zvyšováním své kvalifikace. Zahraniční výjezdy budou hrazeny z grantu ve výši přes 130 tisíc eur (asi tři miliony korun) z programu Evropské unie Erasmus+.

Zaměstnanci Centra uměleckých aktivit mezi nimi nemohou chybět. V následujícím roce a půl se tak chystají vyjet do zahraničí na tzv. stínování, účastnit se vzdělávacích akcí a konferencí nebo pozvou zahraniční experty. Naplánováno je celkem 14 aktivit v zemích EU + Norska, Islandu či Lichtenštejnska. V rámci nového tématu Kreativní učení nevynecháme návštěvu vzdělávací velmoce Finska, nebo přijmeme norskou lektorku, jejíž zkušenosti budou pro pedagogy a umělci velmi cenné.

„Účast odborníků na vzdělávání dospělých v oblasti kultury v rámci programu Erasmus+ bezesporu ještě zvýší už tak vysokou úroveň našich kulturních, výzkumných i vzdělávacích institucí a povede k dalšímu rozšíření a zatraktivnění palety vzdělávacích akcí nabízených veřejnosti. Jsem ráda, že se našemu kraji podařilo evropské finance na zvyšování jejich odborných znalostí a rozšiřování spektra zkušeností získat. Organizace budou čerpat zkušenosti, jak ve svých edukačních programech zaujmout i digitální generaci svou nápaditostí, neotřelostí, propojováním informací do širších kontextů, zapojováním interaktivních momentů či tvorbou inovativních produktů. Vyzkouší si práci svých zahraničních kolegů na jejich pracovištích a vzájemně si předají zkušenosti. Také se zúčastní specializovaných kurzů či školicích pobytů. Pro pracovníky v těchto, kreativních oborech bude jistě cenná také inspirace, kterou v tvůrčím prostředí svých obdobně nadšených zahraničních kolegů načerpají,“ zdůraznila náměstkyně hejtmana pro oblast sociálních věcí, kultury a cestovního ruchu Martina Berdychová.

Hlavními tématy, které projekt řeší, jsou podpora využívání digitálních technologií, inovace a kreativita a regionální i mezinárodní spolupráce ve vzdělávání v oblasti kultury. Klade zároveň důraz na udržitelnost – například nejméně 40 % aktivit bude využívat ekologické způsoby dopravy, podporu inkluze, kde vizí projektu je inspirativní kulturní nabídka pro každou věkovou skupinu, ve velkých městech, stejně jako v malých obcích, participaci a posilování evropské identity.
Podporu z grantu obdrží v prvním období projektu Regionální muzeum a galerie v Jičíně následovaná Centrem uměleckých aktivit a Galerií moderního umění v Hradci Králové. Z uměleckých galerií se zapojí také Galerie výtvarného umění v Náchodě a z muzejních organizací Muzeum Náchodska a Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou. Zvyšovat svou odbornost a získávat zkušenosti budou také knihovníci ze Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové a vzdělávací pracovníci a vědečtí popularizátoři z Hvězdárny v Úpici. Jednotlivé aktivity bude koordinovat kraj.

Erasmus+ je rozsáhlý program Evropské unie na podporu vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu v Evropě. Jeho významnou součástí je právě rozšiřování a prohlubování vzdělávání dospělých.

Zdroj: Královéhradecký kraj.

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.