Filmová výchova se na českých školách vyučuje čím dál častěji

Žáci tuzemských základních a středních škol stále častěji absolvují filmovou/audiovizuální výchovu. Toto pozitivní konstatování vyplývá z rozsáhlého dotazníkového šetření z letošního jara. Konkrétně je tento obor vyučován na 18 % gymnázií a 4 % základních škol. V podobně zaměřeném výzkumu v roce 2016 to bylo pouze na 13 % gymnázií a 1,9 % základních škol.  Zájem o zavedení filmové/audiovizuální výchovy nebo pokračování po přestávce dále deklarují zástupci 17 % gymnázií a 10 % základních škol, na kterých se obor dosud nevyučuje. V roce 2016 to bylo 16 % gymnázií a 9 % základních škol, takže i v tomto ohledu je patrný příznivý trend.

Závěrečná zpráva sociologického šetření na školách

„To jsou skvělé výsledky už s ohledem k tomu, že filmová výchova nemá v současné době ze strany resortu MŠMT žádnou finanční ani organizační podporu, pomůckami počínaje a vzděláváním pedagogů konče. Svědčí to mimo jiné o tom, že osvícení pedagogové a ředitelé škol si čím dál více uvědomují význam audiovize v životě nastupující generace,“ konstatuje garantka výzkumu Tereza Czesany Dvořáková z katedry filmových studií FF UK v Praze.

Výzkum, jehož zadavatelem je Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, byl dokončen na jaře 2022.  Zúčastnilo se ho 1 219 základních škol a 118 gymnázií, tedy 29 % všech základních škol a 34 % všech gymnázií v České republice. Návratnost byla ze sociologického pohledu velmi vysoká a výsledky jsou reprezentativní podle kraje působnosti, velikosti obce i zřizovatele školy. Šetření, které realizoval tým sociologů pod vedením Jakuba Šilera, proběhlo pod záštitou Ministerstva kultury ČR. Podrobná zpráva z výzkumu je k dispozici na webu filmvychova.cz v sekci Průzkum na českých školách.

Filmová výchova je zaměřena na oblast kinematografie a audiovize, včetně schopnosti vnímat umělecké audiovizuální dílo i chápat proces jeho tvůrčího zpracování. O rozvojovém potenciálu filmové výchovy svědčí také to, že podle aktuálního výzkumu celá polovina učitelů filmové výchovy obor učí pět let a méně.

Další zájemci o film z řad pedagogů mohou potřebné znalosti a dovednosti získat mimo jiné v online Kurzech filmové výchovy, které jsou společným dílem členů Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu.  Kurzy jsou určeny všem, které přitahuje film, chtějí učit filmovou výchovu nebo film aktivněji zapojit do svých hodin a nevědí, jak na to. Pro účastníky kurzů je připraveno pět tematických, navzájem provázaných okruhů, ze kterých si mohou vybrat všechny anebo třeba jen ty, které odpovídají jejich zaměření a potřebám. Připraveny jsou také ukázky z filmů, příklady dobré praxe, tutoriály, metodické a pracovní listy i možnost konzultace zdarma.

Kurzy, na které je možné se registrovat na webu filmvychova.cz, běží od února 2022 a jsou přístupné do konce roku s možností absolvovat je kdykoliv. „Naším cílem bylo vytvořit online studijní program, který bude dostupný každému, kdo se zajímá o obor filmové a audiovizuální výchovy a nebude vázán na konkrétní čas a místo,“ uvedl předseda Asociace filmové a audiovizuální výchovy Pavel Bednařík.

Sociologický výzkum „Mapování realizace vzdělávacího oboru filmová/audiovizuální výchova na českých základních školách a gymnáziích“ i Kurzy filmové výchovy jsou součástí rozsáhlého projektu Posílení oboru filmová/audiovizuální výchova v ČR, který je realizován v rámci Programu Kultura financovaného z Fondů EHP 2014–2021.

O Asociaci pro filmovou a audiovizuální výchovu (ASFAV)

Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu byla založena v roce 2017 a v současnosti je jedinou oborovou organizací svého druhu v České republice. Sdružuje neziskové organizace a školy působící v oboru filmové a audiovizuální výchovy, ale také jednotlivce – profesionály, pedagogy, badatele, lektory a experty se zájmem o rozvoj této oblasti. Realizuje například mezinárodní konferenci Kino za školou, uděluje Cenu Borise Jachnina, připravuje pravidelnou neformální online talk show Za školou a mnoho dalšího.

Odkazy

https://www.filmvychova.cz/kurzy/
https://www.filmvychova.cz/posileni-oboru
https://www.fondyehp.cz/kultura

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.