FOCUS GROUP

FOCUS GROUP: Preference a potřeby mladých diváků ve věku 14-19 let (Hradec Králové)
Termín: sobota 10. 10. 2020, 10:00 – 13:00
Místo konání: Centrum uměleckých aktivit Impuls, Tomkova 139/22, Hradec Králové
Realizace: Asociace pro filmovou a audiovizuální výchovu, z. s., Impuls HK
Vedení FG: Mgr. Kateřina Juklová, Ph.D., Univerzita Hradec Králové

Podmínky šetření:
• rozmanitá skupina studentů středních škol ve věku 14-19 let
• maximální kapacita: 10 studentů (budou vybráni z přihlášených)
• výběr na základě:
◦ zájmů (dle přihlášky)
◦ věku
◦ pohlaví
◦ typu střední školy (gymnázium, odborná, učiliště, apod.)
• šetření bude sestávat s úvodu, strukturované diskuse a vyhodnocení (zpracování dat)

Cíle šetření:
Hlavním cílem šetření je zjištění preferencí, potřeb a zájmů mladých diváků ve vztahu k filmu a audiovizuální tvorbě. Mezi klíčové otázky patří například – Jaké filmy mladí lidé ve věku 14-19 let sledují? V jakém prostředí? Na jakých zařízeních? Je pro ně film pouhou zábavou, nebo se věnují také rozšiřujícím aktivitám (filmový klub, workshopy, vlastní tvorba)? Podle čeho si filmy a seriály (či jiný obsah) vybírají? Sledují audiovizuální obsah pravidelně?
Výsledky šetření budou zpracovány do dílčí studie, která bude mapovat potřeby a zájmy této skupiny diváků. Dále budou sloužit k artikulaci potřeb filmové výchovy směrem k institucím a organizacím, které se tomuto odvětví věnují. Výsledky a analýza šetření bude zveřejněna na webových stránkách www.filmvychova.cz.

Odměna pro účastníky:
• vstupenky do Bio Central v Hradci Králové

formulář k vyplnění pro zájemce o účast

Kontakt ASFAV
Pavel Bednařík
předseda ASFAV
pavel.bednarik@asociacefav.cz 605 844 090

Kontakt Impuls
Martina Erbsová
ředitelka Centra uměleckých aktivit
reditelka@impulshk

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.