Hodnocení filmů přehlídky České vize

Hodnotit a zhlédnout ve virtuálním kině můžete filmy na http://www.filmdat.cz/
Vyberte si postupové kolo podle města konání přehlídky a hurá do toho.

HARMONOGRAM POSTUPOVÝCH PŘEHLÍDEK SEKCE ČESKÉ VIZE

Uzávěrka přihlášek do postupových přehlídek

20. dubna 2021

Virtuální kino

Ve virtuálním kině budeme promítat všechny filmy přihlášené do postupových přehlídek, u kterých jsme od autorů získali souhlas s online projekcí. Filmy budou dostupné po celý týden ve virtuálním sále na Filmdat.cz. Prezentované filmy představují pouze reprezentativní výběr autorů, jejichž souhlas se nám podařilo získat k veřejné prezentaci prostřednictvím web

3. – 9. května 2021

Rozborové semináře s porotou

Autoři filmů získají zpětnou vazbu v rámci uzavřených online setkání. Odkaz na virtuální seminář zašlou autorům pořadatelé postupových kol. Diváci z řad veřejnosti budou moci sledovat stream diskuzí na Facebookovém profilu Českých vizí.

3. – 9. května 2021

Vyhlášení výsledků postupových přehlídek

Výsledky postupových přehlídek budou prezentovány na Filmdat.cz a webových stránkách Českých vizí v textové podobě.

9. května 2021

Vyhlášení filmů vybraných pro účast na Celostátní přehlídce

Dramaturgové Celostátní přehlídky budou z oceněných filmů v postupových přehlídkách vybírat kolekci filmů, která se představí v průběhu Českých vizí. Výběr bude prezentován na Filmdat.cz a webových stránkách Českých vizí v textové podobě.

15. května 2021

Vyhlášení filmů vybraných pro účast na Celostátní přehlídce

Dramaturgové Celostátní přehlídky budou z oceněných filmů v postupových přehlídkách vybírat kolekci filmů, která se představí v průběhu Českých vizí. Výběr bude prezentován na Filmdat.cz a webových stránkách Českých vizí v textové podobě.

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.