Hradecká divadelní konzervatoř

Systematické vzdělávání amatérských divadelníků v podobě dlouhodobého vzdělávacího cyklu, inspirované „lidovou konzervatoří“ z osmdesátých let minulého století. Dvousemestrální výuka rozložená do dvou let, probíhá formou víkendových seminářů přibližně 1 x za 2 měsíce.

Pod odborným vedením profesionálních lektorů, zkušených pedagogů z JAMU a DAMU, je teoretická i praktická výuka zaměřená na zvládnutí základů činoherní režie (obor Činoherní režie) a herectví (obor Činoherní herectví)

Rok 2023 – 24

Každý obor se skládá ze čtyř samostatných bloků – víkendových seminářů, po kterých dojde ke sloučení posluchačů z obou oborů.

Následují již společně koncipované semináře: první bude rozborový seminář na krajské přehlídce v Červeném Kostelci a další čtyři praktické semináře, které budou zaměřeny na přípravu a realizaci společných projektů – zinscenování vybraných scén z určených divadelních her – jednotlivými týmy, vytvořenými z posluchačů obou oborů. Konzervatoř je postavena na aktivním zapojení posluchačů, kteří během studia připraví společné projekty. Závěrečná realizace těchto projektů bude podmínkou dokončení studia a jeho úspěšného absolvování.

Vedoucí lektoři:
Doc. Mgr. Aleš Bergman, PhD.
Vedoucí Ateliéru činoherního herectví JAMU Brno, pedagog Katedry výchovné dramatiky DAMU Praha, kde vyučuje předmět Režie, dříve režisér Městského divadla ve Zlíně, dramaturg HaDivadla Brno, režijní spolupráce s divadly v ČR a SR (Divadlo bratří Mrštíků Brno, Slovácké divadlo Uherské Hradiště, Divadlo ABC Praha, Městské divadlo Brno, Bábkové divadlo Košice).

Doc. MgA. Lukáš Rieger, Ph.D.
Vedoucí ateliéru činoherního herectví JAMU Brno. Mezi jeho nejvýznamnější divadelní zkušenosti patří stáž na tradiční ruské herecké škole – Institutu Borise Ščukina v Moskvě. Pohostinsky účinkoval v různých brněnských divadlech, od roku 2006 je hercem nezávislého divadla BURANTEATR.

Vedoucí lektoři budou doplněni odbornými lektory z oborů scénografie, hudby, jevištní řeči a pohybové průpravy.

Předběžné termíny:
JARO 2023 – LEDEN 2024

výuka probíhá cca 1 x za 2 měsíce (mimo letní prázdniny)
1.SEMESTR: duben 2023 – listopad 2023
2.SEMESTR: leden 2024 – květen 2024
9 víkendových setkání:
-4 odborné semináře
-1 rozborový seminář na Krajské divadelní přehlídce v Červeném Kostelci
-4 praktické tvůrčí dílny

Max. počet účastníků: 12
V případě zvýšeného zájmu, převyšujícího kapacitu seminářů, bude vyhlášeno přijímací řízení formou přijímacích pohovorů.
Místo konání: Centrum uměleckých aktivit, Hradec Králové
Předpokládaná cena:  10 000 Kč (za celé studium)

V případě vašeho zájmu vyplňte prosím PŘEDBĚŽNÁ NEZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

Odpovědná osoba: Mgr. Jaroslav Souček
tel.: 603 800 249
e-mail: vzdelavani@cuahk.cz

 

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.