KUTNÁ HORA 2020

Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance
PŘESUNUTA Z DUBNA NA ŘÍJEN! 7. ŘÍJNA 2020, Divadlo J. K. Tyla, Červený Kostelec

Online přihláška:   http://bit.ly/2HxKZSo
Datum uzávěrky přihlášek: 13. září 2020

Přehlídky se mohou zúčastnit dětské skupiny (věkový průměr účinkujících dětí by neměl přesáhnout věk základní školní docházky) z celé ČR, které rozvíjejí formy scénického tance. Dětské skupiny předškolního věku se mohou podle možností organizátora zúčastnit postupové přehlídky bez nároku na postup do celostátní přehlídky.

Přehlídky nejsou určeny parketovým tanečním kompozicím, předtančením společenského tance ani dětským folklorním vystoupením. Tyto pohybové formy mají své samostatné přehlídky.

Skupinám se doporučuje účast na postupové přehlídce v kraji jejich působení. Ve výjimečných a odůvodnitelných případech se skupina může po předchozím projednání s organizátorem přihlásit do jiné krajské postupové přehlídky, a to pouze do jedné a s programem, který nebyl skupinou uveden na přehlídkách v předcházejících letech, bez nároku na nominaci. Skupina, v jejímž kraji se přehlídka nekoná, může jet do kteréhokoliv kraje, ale pouze do jednoho, kde může získat „návrh“ na postup. Tyto návrhy mohou porotci krajské postupové přehlídky udělit maximálně dva.

Organizátor přehlídky má právo skupinu nepřijmout z důvodů naplnění programu přehlídky. Ten by neměl přesáhnout počet 25 choreografií.

Do programu přehlídky mohou být zařazeny nejvýše 3 choreografie jednoho pedagoga i v případě, že učí na více pracovištích. Organizátor krajské postupové přehlídky zváží vhodnost tohoto omezení tak, aby se přehlídka stala časově a dramaturgicky únosnou a aby současně umožňovala účast všech kvalitních choreografií a nepřesáhla celkový počet 25.

Maximální počet účinkujících v jedné skladbě je 17 (tak, aby choreografie postupující do celostátní přehlídky nepřesáhly počet členů 20 včetně vedoucího skupiny a dvou členů pedagogického doprovodu).

Délka choreografie je stanovena do 8 minut. Výjimku lze povolit pouze v odůvodněných případech (zpravidla u několikadílných skladeb) po konzultaci s organizátorem krajské postupové přehlídky.

Hodnocení
Přehlídka je pro porotu anonymní, uveden je vždy jen pouze název choreografie a autor hudby. Porotci mohou udělit maximálně 2 nominace na celostátní přehlídku bez uvedení pořadí.

Kritéria hodnocení:

  • jevištní zpracování námětu a hudby (choreografie, kostým, rekvizita, světlo, originalita, estetika),
  • pohybová připravenost (držení těla, vedení pohybu, orientace v prostoru),
  • provedení dětským interpretem (přirozenost, tanečnost, hudebnost),
  • výběr hudební předlohy a námětu (přiměřenost).

Při výběru hudební předlohy, především v mladším školním věku, je upřednostňován živý hudební doprovod; ve starším školním věku pak aktivní, popř. i autorská hudebně-pohybová práce.

Na závěr přehlídky je skupinám a souborům předán pamětní list. Po uvedení choreografií a vyhlášení výsledků následuje rozborový seminář, který provede odborná porota s vedoucími skupin. Prosíme vedoucí skupin, aby se seminářem počítali. Pro děti zajistíme animátory, kteří pro ně povedou dětské rozborové semináře. Nemusíte proto řešit „kam s dětmi“ v průběhu vašeho semináře. I pro děti může být velmi přínosná zkušenost sdílet dojmy ze svých vystoupení s ostatními účastníky přehlídky.

Přehlídku pořádá Centrum uměleckých aktivit Impuls Hradec Králové za finanční podpory Královéhradeckého kraje a Ministerstva kultury ČR.

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.