NABÍDKA VZDĚLÁVÁNÍ PRO OBDOBÍ PODZIM 2022 – JARO 2023

Po prázdninách se děti vrací do školních lavic a aby vám to nebylo líto :-), připravili jsme si pro vás kurzy, semináře a besedy.

SCÉNICKÉ OBORY

 • Vzdělávací cyklus „Hlas, řeč a literatura na scéně“ aneb Jak interpretačně pracovat s psaným slovem:
  určen především pedagogickým pracovníkům; učitelům Českého jazyka a literatury, cizích jazyků, pedagogům volného času, učitelům literárně-dramatických oborů a knihovníkům apod.
  Projekt je koncipován jako vzdělávací cyklus zaměřený na tyto zásadní témata: Hlasový projev, řeč, interpretaci textu a scénické čtení a je rozdělený do dvou částí, které spolu úzce souvisejí a navazují na sebe.

SCÉNICKÉ ČTENÍ, TVŮRČÍ MOTIVACE ŽÁKA KE ČTENÁŘSTVÍ

24. – 24. září 2022 – 1. víkendový seminář: Co je scénické čtení a Tvorba scénáře
Seznámení se s projektem Listování Lukáše Hejlíka
15. – 16. října 2022 – 2. víkendový seminář: Osvojení si základních prostředků pro realizaci Scénického čtení:
– režijních, mluvních, scénografických, loutkářských a dalších alternativních prostředků, tvorba zvukového a hudebního plánu

Lektoři: MgA. Emilie Zámečníková, Mgr. Aleš Vrzák, MgA. Jakub Doubrava

HLASOVÝ PROJEV, ŘEČ A SLOVO

29. – 30. října 2022 – 1. víkendový seminář: Technika dechu a tvorby hlasu
19. – 20. listopadu 2022 – 2. víkendový seminář: Působení řeči v komunikaci s posluchačem
10. – 11. prosince 2022 – 3. víkendový seminář: Práce s různorodými texty vzhledem k jejich odpovídající interpretaci

Lektorka: MgA. Eva Málková (Spoustová)

HLASOVÁ DÍLNA PRO ZAČÁTEČNÍKY
22.-23. říjen 2022 – víkendový seminář: technika dechu, hlasu, mluvního projevu – praktický trénink

PRAKTICKÁ DÍLNA PRÁCE S TEXTEM PRO POKROČILÉ
3.-4. prosince 2022 – víkendový seminář: frázování textu, rytmus v řeči, různorodé druhy textu, žánry, různé výslovnostní styly s ohledem na druh textu, práce s veršem

Lektorka: MgA. Eva Málková (Spoustová)

HERECKÝ PHOTOSHOP ANEB NÁHLED NA JEVIŠTNÍ SITUACI Z MNOHA STRAN A VRSTEV
5. – 6. listopadu 2022 – víkendový seminář: herec a situace
Lektor: Petr Kracik

DÁLE PŘIPRAVUJEME:

 • Základy jevištního svícení
 • Základy divadelní scénografie
 • Dílna jevištního pohybu
 • Autorská tvorba
 • Hradecká divadelní konzervatoř – 2.ročník

ARTSMANAGEMENT

ONLINE MARKETING PRO POKROČILÉ – AKTUÁLNÍ TRENDY
15. září 2022 – 1. blok
22. září 2022 – 2.blok

DÁLE PŘIPRAVUJEME:

 • Strategické plánování v organizaci
 • Financování – Fundraising/Crowdfunding/ Jak na granty
 • Leadership – vedení, řízení a motivace lidí
 • Stress managementTime management
 • Asertivní, autentická komunikace
 • Procesní a projektové řízení
 • Prezentační dovednosti dle Steva Jobse
 • Business etiketa
 • Natáčení videí na mobil
 • Besedy s inspirujícími a inspirativními osobnostmi – kulturními leadery ze současné české kulturní sféry.

VÝTVARNÉ OBORY

VÝTVARNÝ KURZ HANY PAULUSOVÉ
Kurz je určen pro každého, kdo chce skrze výtvarné umění komunikovat, relaxovat, baví ho tvořit a trávit tak smysluplně svůj volný čas.
Lektor: Hana Paulusová

Kurzy najdete brzy na našem webu s možností přihlášení nebo předběžného zápisu na kurz. Pro více informací kontaktujte Jaroslava: vzdelavani@cuahk.cz, 603 800 249

POKROČILÝ VÝTVARNÝ KURZ S BARBOROU PEJŠKOVOU
KURZ OBSAZEN (10 účastníků z předešlého kurzu)
12. a 26. října, 9. a 23.listopadu, 8. a 21. prosince (6 lekcí vždy středy v liché týdny od 18 do 20.30 hodin)
Lektorka: Mgr. Barbora Pejšková

PŘIPRAVUJEME NA JARO 2023: VÝTVARNÉ STŘEDY

FOTOGRAFIE

HISTORICKÉ FOTOGRAFICKÉ TECHNIKY
Přeneste své obrázky z telefonu nebo digitálního fotoaparátu na papír technikou z devatenáctého století.

Cíl kurzů: Provést zájemce historické ušlechtilé tisky fotografií  počátečními nástrahami a záludnostmi procesu. Každý z absolventů by měl po absolvování kurzu v domácích podmínkách a s minimem speciálních pomůcek tyto techniky zvládnout. Práce zhotovené během kurzu zůstávají majetkem účastníka kurzu.

Lektor všech kurzů: Ivan Nehera
Absolvent Institutu tvůrčí fotografie Opava a absolvent ušlechtilých technik u prof. Luďka Vojtěchovského. Dlouholetý lektor nejen historických technik, ale i černobílé, velkoformátové a digitální fotografie.

OLEJOTISK
30. září – 1. října – KURZ OBSAZEN
Technika patří mezi nejrozšířenější pozitivní fotografický ušlechtilých  fotografií. Název procesu je odvozen od toho, že barvení obrazu se provádí mastnou tiskařskou černí nebo olejovou barvou. Základem pro tuto techniku je olejotiskový papír se silnou vrstvou želatiny.

KYANOTYPIE (MODROTISK)
14. září – KURZ OBSAZEN ZÁJEMCI Z POLSKA
Technika, která obvykle poskytuje snímky výrazně modrého tónu.  Modrou barvu lze také převést i na jiné zbarvení. V roce 1843 bylo kyanotypií použito k vůbec první fotografické ilustraci knihy. Modrotisk byl a je velmi populární, protože jde o techniku jednoduchou a obrazově vděčnou.

GUMOTISK
15.
října
Gumotisk je technika, která byla velmi užívaná zejména piktorialistickými fotografy. Je charakteristický neostrými přechody a jemným reliéfem, čímž připomíná malbu. Gumotisk se rychle stal populární a dodnes jej celá řada fotografů a umělců používá.

KYANOTYPIE JINAK
5.
listopadu
Kurz bude zaměřen na tisk fotografií metodou modrotisku na různé materiály např. na látku (trička, tašky…). Bude to jedinečná příležitost zhotovení originálních dárků.

Kyanotypie (modrotisk):
Technika, která obvykle poskytuje snímky výrazně modrého tónu.  Modrou barvu lze také převést i na jiné zbarvení. V roce 1843 bylo kyanotypií použito k vůbec první fotografické ilustraci knihy. Modrotisk byl a je velmi populární, protože jde o techniku jednoduchou a obrazově vděčnou.

KALITYPIE
3.
prosince
Tento proces obsahuje obraz v papírovině a je procesem vyvolání pomocí vývojky, na rozdíl od ostatních, kde vyvolání probíhá ve vodě. Procesy založené na citlivých železitých solích (kalitypie, VanDyke, argyrotypie, kyanotypie). Z těchto procesů umožňuje právě kalitypie řízení kontrastu a barevného ovládání výsledného obrazu prostřednictvím vývojky i prostřednictvím tónování. Přes podobnost s některými historickými technikami umožňuje větší rozmanitost práce k ovlivnění konečného obrazu. Lze ji doporučit i těm, co zvládli kyanotypii či Vandyke.

FOTOGRAFOVÁNÍ PRO MÍRNĚ POKROČILÉ
5.
a 29. září, 13. a27. října, 10. a 24.listopadu, 9. a 22. prosince
8 lekcí vždy čtvrtky v liché týdny od 17 do 20 hodin.
Kurz zaměřený na praktické fotografování, který je určen nejen pro mírně pokročilejší fotografy. Frekventanti budou v jednotlivých lekcích nacházet nové informace pro obohacení svých zkušeností. Dozvíte nové podrobnosti  o fotografické technice a postupech při praktickém fotografování. Budete se učit, jak fotografovat při různém druhu světla (přirozeném i umělém), jak se vypořádat s pohybem, jak na portrét, zátiší…
Lektor: Ivan Nehera

PŘIPRAVUJEME – JARO 2023

 1. Základy fotografování pro každého
 2. Historické techniky – Ušlechtilé tisky fotografií
  (Kyanotypie, Olejotisk, VanDyke, Kalitypie, Gumotisk, Slaný papír)
 3. Velkoformátová fotografie
 4. Kamera obskura
 5. Divadelní fotografie – Atmosféra divadelního festivalu
 6. Černobílá fotografie
 7. Krajinářská fotografie
 8. Produktová fotografie
 9. Světlo ve fotografickém ateliéru
 10. Hradecká fotografická konzervatoř

AV tvorba

JAK VYTVOŘIT AUDIOVIZUÁLNÍ DÍLO

Praktický kurz, který chystáme od října 2022 do května 2023.  Kurz vás provede všemi fázemi vzniku AV díla – od námětu po výsledný film. Předávat své znalosti vám budou zkušení filmaři z praxe. Výstupní prací bude krátký film do pěti minut. Kurz se bude konat dvakrát měsíčně ve všední dny v odpoledních hodinách. Je určen hlavně středoškolákům, ale i dalším zájemcům – začátečníkům či mírně pokročilým v AV oboru. Počet účastníků je omezen – do kurzu přijmeme 10 lidí, aby se jim mohli lektoři individuálně věnovat. Účastníci kurzu budou vzájemně spolupracovat a konzultovat své dílo s lektory.

Pokud byste se kurzu rádi zúčastnili, přihlaste se do předběžného formuláře

Podrobné informace najdete v sekci vzdělávání. Pro dotazy kontaktujte Terezu na film@cuahk.cz.

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.