Opatření v souvislosti s koronavirem COVID-19

Vážení návštěvníci našeho Centra,

prosíme věnujte pozornost následujícím řádkům. Abychom mohli i nadále provozovat naše aktivity, co nejvíce zamezili přenosu nemoci na druhé (jak účastníky tak zaměstnance) přijali jsme na základě aktuální situace a mimořádného nařízení Ministerstva zdravotnictví (čj. MZDR 15757/2020-33/MIN/KAN ze dne 9. září 2020) následující opatření:

  • Všem osobám se s účinností ode dne 10. září 2020 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének, a to: a) ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo bydliště nebo místo ubytování (např. hotelový pokoj);

Praktické řešení v našem centru

  • Prosíme, abyste k nám nevstupovali, pokud máte rýmu, kašel, teplotu nebo pokud se necítíte zdraví.
  • Prostory pravidelně dezinfikujeme speciální Germicidní a Virucidní lampou
  • Každý z návštěvníků či účastníků kurzů musí mít po celou dobu zakrytá ústa a nos.
  • Před vstupem do učeben si každý musí umýt a vydensifikovat ruce.

Zákaz se nevztahuje na:

  1. děti do dvou let věku;
  2. osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra, a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu;
  3. zaměstnance a osoby, kdy vykonávají práci na jednom místě, pracuje-li taková osoba ve vzdálenosti nejméně 2 metry od jiné osoby;
  4. osoby při provádění autorského díla (např. divadelního, tanečního nebo hudebního představení), osoby přednášející a osoby účinkující při tvorbě a výrobě audiovizuálního díla nebo pořadu.

Velmi děkujeme za pochopení a dodržování těchto pravidel.

Váš tým Centra uměleckých aktivit

 

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.