přehlídka Dětská scéna 2020

Přihláška:      www.bit.ly/2GhV0lM

akce se koná 13. března 2020

Jedná se o okresní kolo s postupem na krajskou přehlídku Divadelní setkání. Do krajského kola jsou soubory doporučeny lektorským sborem (odbornou porotou) okresní přehlídky nebo výběrovou porotou ustanovenou pořadatelem krajského kola. Ve výjimečných případech je možné také posouzení na základě videozáznamu představení. Soubory se přihlašují na přehlídku, která je pro ně nejsnáze dosažitelná. Pokud nevědí o pořadateli přehlídky na úrovni okresu, kontaktují přímo organizátory krajského kola.
Přehlídky se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské a recitační soubory působící při jakékoliv školské či kulturní instituci (ZUŠ, DDM, SVČ, ZŠ, víceleté gymnázium, kulturní středisko…) nebo samostatně. Tyto soubory by měly být složeny alespoň ze 3/4 z žáků základních škol či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

Soubory se mohou s jednou inscenací zúčastnit pouze jedné krajské přehlídky s postupem na celostátní přehlídku dětského divadla, která se koná společně s celostátní přehlídkou dětských recitátorů pod názvem Dětská scéna 2020 ve městě Svitavy ve dnech 12.–18. června 2020.
Součástí přehlídek je hodnocení formou diskuse o vystoupeních s vedoucími souborů, příp. dalšími dospělými účastníky přehlídky, pod vedením lektorského sboru (odborné poroty). Hodnocení vystoupení provádějí nejméně tříčlenné lektorské sbory, jmenované pořadatelem příslušné přehlídky. Jejich členy jsou odborníci z oblasti dětského divadla, loutkového divadla, přednesu a dramatické výchovy, doplnění o praktiky nebo teoretiky z jiných oblastí divadla.

Lektorský sbor hodnotí zejména:
• umělecké a výchovné hodnoty inscenace a její textové předlohy,
• vybavenost dětí v souboru vzhledem k dané inscenaci,
• metody práce a tvořivý přístup vedoucího souboru,
• přínos práce souboru a jeho vedoucího pro rozvíjení oboru dramatické výchovy, dětského divadla a dětského přednesu.

 

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.