Přihlášky do studentské filmové soutěže STUDOKO 2022 spuštěny!

Natoč krátké video, přihlas se a vyhraj!

Královéhradecký kraj a Centrum uměleckých aktivit vyhlašují 4. ročník videosoutěže STUDOKO.
Soutěž je určena studentům středních škol a odborných učilišť  v  Královéhradeckém  kraji, kteří si chtějí vyzkoušet práci videokameramana a režiséra, prezentovat ji na veřejnosti, získat zpětnou vazbu od profesionálů a ještě vyhrát zajímavé ceny.

Videa z loňských ročníků můžete pro inspiraci zhlédnout na Youtube

CÍL VÝZVY

 • Sdílení zkušeností studentů formou kreativních videí.
 • Motivovat studenty k audiovizuální tvorbě.
 • Prezentovat místa v kraji očima mladé generace.
 • Propagace střední školy či odborného učiliště.

TECHNICKÉ PARAMETRY VIDEÍ

 • Video musí být natočeno studenty (jednotlivcem či týmem). Každý účastník může být zapojen maximálně jednou, jako člen jediného týmu, nebo jako jednotlivec.
 • Doporučená délka videa je 60 s, maximální délka je 150 s (2,5 min).
 • Natáčet je možné i na mobilní telefon.
 • Jsou povoleny efekty, hudba s ohledem na autorská práva dalších uměleckých složek.
 • Video musí vzniknout jako nové, dosud nezveřejněné (může ale obsahovat krátké sekvence např. historických záběrů školy, úspěchů apod., ty by neměly tvořit většinu celého díla). Do soutěže nemohou být zařazena ani díla, která vznikla v minulosti a nově byla sestříhána do požadovaného času. Splnění výše uvedených podmínek soutěžící potvrdí čestným prohlášením.

UZÁVĚRKA

 • Do soutěže se lze přihlásit do 30. 10. 2022 vyplněním přihlášky na tomto odkazu a nahráním finálního videa na úložiště (není možné nahrát video např. na Youtube a následně poslat odkaz).
 • Video pojmenujte Studoko 2022 a název školy.
 • Video nahrajte na úložiště a odkaz nám pošlete na e-mail studio@cuahk.cz

PRŮBĚH HODNOCENÍ

 • Videa zhodnotí odborná porota složená ze zástupců Královéhradeckého kraje, Centra uměleckých aktivit a filmových profesionálů.
 • Soutěž je určena všem studentům středních škol a odborných učilišť v Královéhradeckém kraji. Soutěžící svojí registrací souhlasí se zněním pravidel této soutěže a obecně závaznými podmínkami.
 • Termín průběhu soutěže je od 30. 5. do 31. 10. 2022.

VYHLÁŠENÍ VÍTĚZE A OCENĚNÍ

Soutěž vyvrcholí vyhlášením vítězů v pátek 11. 11. 2022 v rámci 13. ročníku filmového festivalu neprofesionálních filmů Cinema Open v Bio Central v Hradci Králové.

TŘI NEJLÉPE HODNOCENÁ VIDEA OBDRŽÍ POUKÁZKU DO INTERNETOVÉHO OBCHODU V HODNOTĚ:

 1. místo 15 000 Kč
 2. místo 10 000 Kč
 3. místo 5 000 Kč

ZVLÁŠTNÍ OCENĚNÍ NA ZÁKLADĚ HLASOVÁNÍ VEŘEJNOSTI NA YOUTUBE KANÁLU SOUTĚŽE: Zážitkový den ve vybaveném filmovém studiu v Centru uměleckých aktivit v Hradci Králové.

Vybraná videa v kategorii oblíbené místo nebo tradiční akce budou vysílána v Czech American TV a při vysílání Zimní olympiády dětí a mládeže v roce 2023.

Chceme, aby vaše díla byla co nejlepší!

NABÍDKA KONZULTACÍ

V průběhu výzvy je možné využít konzultace s profesionálními tvůrci. Máte-li o tuto podporu zájem, kontaktujte lektorku a režisérku Terezu Štěpánkovou.
Tereza Štěpánková
film@cuahk.cz
+420 739 456 477

 

OBECNĚ ZÁVAZNÉ PODMÍNKY

 • Soutěžící a škola souhlasí s natáčením a fotografováním studentů za účelem tvorby videozáznamu soutěže, který bude využíván zejména pro propagační účely a bude přístupný na webových stránkách, sociálních sítích, či jinak veřejně šířený jako informační materiál. Za úkony související s natáčením a fotografováním nepožaduje žádnou finanční odměnu. Soutěžící a jeho škola je srozuměna a souhlasí s tím, že v případě výhry může být jejich identita v podobě názvu školy, jmen a příjmení autorů videa zveřejněna na internetu, případně v televizním vysílání, a že kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty pro účely zaslání i předání ceny.
 • Soutěžící student poskytuje pořadateli nevýhradní licenci k užití videí k propagaci pořadatele soutěže a soutěže samé. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaného videa v rámci soutěže bez nároků na honorář.  Licence k užití videí se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení. U každého takového videa se pořadatel soutěže zavazuje uveřejnit název díla, jméno a příjmení autora a videa tam, kde je to technicky možné, a propagovat tak autorovu tvorbu.
 • Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace videosoutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne dubna 2016.
 • Soutěžící prohlašuje, že autorem přihlášeného videa je student nebo tým složený ze studentů dané školy a že má práva k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a  povinnostmi  s  tím  spojenými. Dále soutěžící škola prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím videa od osob, které    jsou případně zachyceny na videu nebo jejichž osobnostních práv by se mohlo video dotýkat.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Pořadatel může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených videí nebo o jejich vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže    jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o videa pohoršující nebo neetická, nebo pokud mu to ukládá právní předpis).

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.