Přihlášky na Audimafor

11.– 13. 3. 2022 AUDIMAFOR
postupové kolo celostátní přehlídky experimentujícího divadla Šrámkův Písek, přehlídky studentských divadelních souborů Mladá scéna a divadel poezie Wolkrův Prostějov
Divadlo Drak, Hradec Králové

uzávěrka přihlášek: 31. 1. 2022
Odkaz na přihlášku: https://forms.gle/i3iG64YGNAe4gQbj6

Chystáte se na Audimafor? Přihláška je otevřená do konce ledna
V březnu připravujeme v královéhradeckém Divadle Drak hned tři přehlídky v jednom. Můžete přihlásit své inscenace, které mají experimentující charakter, nebo jsou studentské či zaměřené na divadlo poezie. Hrát se bude na hlavní scéně, v Labyrintu nebo i venku.

Přihláška je elektronická. Najdete ji zde: https://forms.gle/i3iG64YGNAe4gQbj6
Přehlídka je otevřená souborům bez ohledu na jejich regionální příslušnost.

Vymezení přehlídky Audimafor

  • Postupové kolo na Šrámkův písek: celostátní přehlídka experimentujícího divadla je koncipována jako celostátní přehlídka divadelních souborů, jejichž inscenace se vyčleňují z tradičního proudu divadla, používají osobité a tvůrčí postupy nebo se pohybují na pomezí divadla a dalších uměleckých druhů. Hlavním cílem přehlídky je podpora alternativní divadelní tvorby, vzájemná inspirace a otevření hranic mezi různými metodami a formami práce v divadelních souborech.
  • Postupové kolo na Wolkrův Prostějov: celostátní přehlídka divadla poezie je koncipována jako nejinspirativnějších vystoupení recitačních souborů a divadel poezie v České republice. Je příležitostí k setkání interpretů literárních textů, ke konfrontaci tvůrčích výsledků a postupů, ke vzájemné inspiraci, výměně názorů a zkušeností a ke vzdělávání účastníků.
  • Postupové kolo na Mladou scénu: celostátní přehlídka středoškolských a dalších mladých divadelních souborů, umožňující setkání, prezentaci a konfrontaci jejich práce. Hlavními cíli přehlídky jsou podpora zájmu mladých lidí o divadelní aktivity, vzájemná inspirace a kultivace studentské divadelní činnosti.

 

 

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.