Přihlášky na Hradeckou fotografickou konzervatoř 2023-4

Intenzivní studium fotografie v rozsahu tří výukových bloků, organizované formou dálkového řízeného samostudia. Uskutečňuje se v pravidelných víkendových setkáních jedenkrát měsíčně, v Centru uměleckých aktivit v Hradec Králové. Podmínkou pro uchazeče je:

  1. dovršení 18 let při zahájení studia
  2. ukončené středoškolské vzdělání (vyučení).

Studium je koncipováno pro vyspělé fotografy, kteří zvládli fotografickou techniku. Při studiu se předkládají kvalitní fotografie v papírové podobě vytištěné na vlastní tiskárně nebo v minilabu. Při obrazovém zpracování výsledných prací se předpokládá znalost práce ve Photoshopu nebo podobném programu na úpravu fotografií.

 Zahájení výuky v únoru 2023
Vedoucí lektor: doc. MgA. Jaroslav Prokop
Na výuce se budou podílet další pedagogové a profesionální fotografové. Např. MgA. Adam Kencki

Organizační zajištění: Jana Neugebauerová, Centrum uměleckých aktivit, příspěvková organizace, Tomkova 139, 500 03 Hradec Králové

Požadavky k přijímacím pohovorům:
Povinná část: Ukázka fotografií vlastní tvorby. Předkládá se minimálně 10, maximálně 15 fotografií, velikost minimálně 13 x 18 cm. Ve výběru mohou být i ukázky vybrané z několika žánrů.

Finanční podmínky: Náklady spojené s přípravou a zajištěním studia budou převážně hrazeny z poplatků posluchačů. Přijatí posluchači uhradí za celé studium účastnický poplatek ve výši 16 000,- Kč před zahájením studia. Při odstoupení ze studia se poplatek nevrací.
Poplatek za přijímací pohovory je stanoven na 500,- Kč a posluchači ho uhradí při podání přihlášky (po přijetí přihlášky vám bude zasláno číslo účtu a VS pro platbu).

Přihlášku zasílejte nejpozději do 30. září 2022 na adresu:
Jana Neugebauerová
Centrum uměleckých aktivit
Tomkova 139
500 03 Hradec Králové
e-mail: foto@cuahk.cz, tel.: 773 133 740

Na základě zaslané přihlášky obdržíte pozvánku k přijímacím pohovorům.

rámcové osnovy:

Úvod
Představení témat všech tří výukových bloků, informace o základních požadavcích na posluchače. Podmínky pro postup do dalšího výukového bloku.

 Fotografie
Podmínky vzniku fotografie.
Jednoduchý úvod do základů technických parametrů: fotoaparát, clona, hloubka ostrosti, objektiv, stativ, filtry, osvětlovací technika. Zrcadlo, skutečné zobrazení, aranžovaná fotografie, přetvoření skutečnosti.

Fotografie

  • popisná; emotivní
  • inscenovaná; neinscenovaná
  • čistá; manipulovaná (montáž, koláž)
  • umělecká; komerční

Výrazové prostředky ve fotografii: Kompozice, tvar, světlo, barva, tonalita, kontrast, rytmus, obrazy v obraze, opakování motivu.
Skladebné prvky ve fotografii
Hledání motivu: Nápad, myšlenka zobrazení.
Makrofotografie; Mikrofotografie; Reprodukce
Fotografické žánry
Dějiny fotografie
Fotografie zátiší: Aranžované objekty, nalezené objekty a seskupení. Ateliér.
Světlo: Druhy světla, světelné zdroje, odrazné desky, druhy reflektorů, barevná teplota, technika svícení.
Portrét ve fotografii: Základy. Lidská tvář a její řeč, portrét a jeho pojetí, prostředí portrétu a volba kamery osvětlení portrétu.
Barva: Úvod do barvy. Barva ve fotografii, barevná fotografie.
Reportážní fotografie: Historie, představitelé, hlavní trendy.
Dokumentární fotografie: Historie, představitelé, hlavní trendy.
Krajina: Úvod do problematiky fotografování krajiny, volba stanoviště a času, roční období. Krajina vnitřní a vnější.
Architektura: Úvod do problematiky fotografování architektury – historie, slohy. Perspektiva. Fotografické přístroje – technika fotografování. Exteriér, interiér. Světlo přirozené, světlo umělé, barevné, osvětlování interiérů. Korekce. Volba stanoviště, volba času, roční období.
Reklama: Fotografie v denním tisku, reklamní katalogy, odborné časopisy, umělecké občasníky, billboardy atp.
Produktová fotografie
Výstava absolventských souborů: Výstavní síň U Přívozu Studijní a vědecké knihovny Hradec Králové.

V učební osnově nejsou uvedena praktická domácí cvičení, která jsou součástí výuky. Cvičení jsou zadávána postupně na jednotlivých setkáních, průběžně konzultována a hodnocena.

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.