2. ročník video soutěže STUDOKO pro studenty se prodlužuje!

Pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Martiny Berdychové vyhlašujeme video soutěž pro studenty středních škol Královéhradeckého kraje.
Natoč krátké video do 60 sekund o své škole, přihlas se a vyhraj. Ukaž, v čem je právě tvá škola nejlepší!<
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

!Soutěž je prodloužena tak, že by termín odevzdání videí byl 14 dnů od prvního dne plného nástupu středoškoláků do lavic.!

Cílem soutěže je podnícení zájmu o studium a sdílení zkušeností i emocí formou kreativní video reportáže o své škole. Délka videa je omezena do 60 sec., natáčet je možné i na mobilní telefon. Jsou povoleny efekty, hudba s ohledem na autorská práva dalších uměleckých složek.  Video nesmí obsahovat již zveřejněné záběry. Cílem videa je propagace školy, sdělení informací a emocí mezi žáky základních škol.  Video musí být natočeno 1 týmem, tj. žáky střední školy-dále jen tým. Za tým je považován jednotlivec až 3 osoby (1 tým může přihlásit 1 video).  Do soutěže se lze přihlásit do 30. 11. 2020, pokud budou opatření v té době nadále v platnosti, pak se přihlášky uzavřou 2 týdny po znovuotevření škol! Vyplňte níže uvedenu přihlášku  a nahrajte video na uložiště. Video pojmenujte Youtube soutěž 2020 a název školy a pošlete nám odkaz.

Soutěž je určena všem žákům středních škol v Královéhradeckém kraji. Registrující svojí registrací souhlasí se zněním pravidel této soutěže a obecně závaznými podmínkami.

Videa zhodnotí odborná porota složena ze zástupců Královéhradeckého kraje, Impulsu Hradec Králové a soutěž vyvrcholí vyhlášením výherců 13. – 14. listopadu 2019 v Kongresovém centru Aldis Hradec Králové, v rámci prezentace středních škol a zaměstnavatelů. Tři nejlepší videa obdrží poukázku do internetového obchodu v hodnotě: 1.místo 15 tisíc Kč, 2. místo 10 tisíc Kč, 3. místo 5 tisíc Kč, 4.místo – zvláštní ocenění na základě hlasování veřejnosti na facebookové stránce soutěže – zážitkový den ve vybaveném studiu s technikem.

Kontakt organizační záležitosti: Marta Bergmanová, Centrum uměleckých aktivit HK pr@impulshk.cz
Kontakt technické záležitosti: Martin Holoubek, CUA HK studio@impulshk.cz

Přihláška musí obsahovat: název školy, kontaktní osobu, mail, telefon, odkaz na YT.
Vložte prosím i následující věty: Potvrzuji, že souhlasím s pravidly soutěže.
Dávám souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřebu evidence přihlášek dle platných pravidel GDPR.

Obecně závazné podmínky

Soutěžící i škola souhlasí s natáčením a fotografováním svých spolužáků, zástupců za účelem tvorby video záznamu soutěže, který bude využíván zejména pro propagační účely, přístupného na webových stránkách a sociálních sítích, či jinak veřejně šířeného jako informační materiál. Za úkony související s natáčením a fotografováním nepožaduje žádnou finanční odměnu.  Soutěžící a jeho škola je srozuměna a souhlasí s tím, že v případě výhry může být jejich identita v podobě název školy, jméno a příjmení autorů videa zveřejněna na internetu, případně v televizním vysílání, a že kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty pro účely zaslání i předání ceny.

Soutěžící student poskytuje pořadateli nevýhradní licenci k užití videí k propagaci pořadatele soutěže a soutěže samé. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaného videa v rámci soutěže bez nároků na honorář. Licence k užití videí se poskytuje bez časového a teritoriálního mezení. U každého takové videa se pořadatel soutěže zavazuje uveřejnit název díla, jméno a příjmení autora a vide a tam, kde je to technicky možné a propagovat tak autorovu tvorbu.

Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace video soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Soutěžící prohlašuje, že autorem přihlášeného videa je student nebo tým složený ze studentů dané školy a že má práva k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící škola prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím videa od osob, které jsou případně zachyceny na videu nebo jejichž osobnostních práv by se mohlo video dotýkat.

O Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Pořadatel může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených videí nebo o jejich vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o videa pohoršující nebo neetické, nebo pokud mu to ukládá právní předpis.

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už téměř 30 let.