2. ročník video soutěže STUDOKO pro studenty se prodlužuje!

Pod záštitou náměstkyně hejtmana Mgr. Martiny Berdychové vyhlašujeme video soutěž pro studenty středních škol Královéhradeckého kraje.
Natoč krátké video do 60 sekund o své škole, přihlas se a vyhraj. Ukaž, v čem je právě tvá škola nejlepší!<
PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE

!Soutěž je prodloužena tak, že by termín odevzdání videí byl 14 dnů od prvního dne plného nástupu středoškoláků do lavic.!

Cílem soutěže je podnícení zájmu o studium a sdílení zkušeností i emocí formou kreativní video reportáže o své škole. Délka videa je omezena do 60 sec., natáčet je možné i na mobilní telefon. Jsou povoleny efekty, hudba s ohledem na autorská práva dalších uměleckých složek.  Video nesmí obsahovat již zveřejněné záběry. Cílem videa je propagace školy, sdělení informací a emocí mezi žáky základních škol.  Video musí být natočeno 1 týmem, tj. žáky střední školy-dále jen tým. Za tým je považován jednotlivec až 3 osoby (1 tým může přihlásit 1 video).  Do soutěže se lze přihlásit do 30. 11. 2020, pokud budou opatření v té době nadále v platnosti, pak se přihlášky uzavřou 2 týdny po znovuotevření škol! Vyplňte níže uvedenu přihlášku  a nahrajte video na uložiště. Video pojmenujte Youtube soutěž 2020 a název školy a pošlete nám odkaz.

Soutěž je určena všem žákům středních škol v Královéhradeckém kraji. Registrující svojí registrací souhlasí se zněním pravidel této soutěže a obecně závaznými podmínkami.

Videa zhodnotí odborná porota složena ze zástupců Královéhradeckého kraje, Impulsu Hradec Králové a soutěž vyvrcholí vyhlášením výherců 13. – 14. listopadu 2019 v Kongresovém centru Aldis Hradec Králové, v rámci prezentace středních škol a zaměstnavatelů. Tři nejlepší videa obdrží poukázku do internetového obchodu v hodnotě: 1.místo 15 tisíc Kč, 2. místo 10 tisíc Kč, 3. místo 5 tisíc Kč, 4.místo – zvláštní ocenění na základě hlasování veřejnosti na facebookové stránce soutěže – zážitkový den ve vybaveném studiu s technikem.

Kontakt organizační záležitosti: Marta Bergmanová, Centrum uměleckých aktivit HK pr@impulshk.cz
Kontakt technické záležitosti: Martin Holoubek, CUA HK studio@impulshk.cz

Přihláška musí obsahovat: název školy, kontaktní osobu, mail, telefon, odkaz na YT.
Vložte prosím i následující věty: Potvrzuji, že souhlasím s pravidly soutěže.
Dávám souhlas se zpracováním osobních údajů pro potřebu evidence přihlášek dle platných pravidel GDPR.

Obecně závazné podmínky

Soutěžící i škola souhlasí s natáčením a fotografováním svých spolužáků, zástupců za účelem tvorby video záznamu soutěže, který bude využíván zejména pro propagační účely, přístupného na webových stránkách a sociálních sítích, či jinak veřejně šířeného jako informační materiál. Za úkony související s natáčením a fotografováním nepožaduje žádnou finanční odměnu.  Soutěžící a jeho škola je srozuměna a souhlasí s tím, že v případě výhry může být jejich identita v podobě název školy, jméno a příjmení autorů videa zveřejněna na internetu, případně v televizním vysílání, a že kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty pro účely zaslání i předání ceny.

Soutěžící student poskytuje pořadateli nevýhradní licenci k užití videí k propagaci pořadatele soutěže a soutěže samé. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaného videa v rámci soutěže bez nároků na honorář. Licence k užití videí se poskytuje bez časového a teritoriálního mezení. U každého takové videa se pořadatel soutěže zavazuje uveřejnit název díla, jméno a příjmení autora a vide a tam, kde je to technicky možné a propagovat tak autorovu tvorbu.

Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace video soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Soutěžící prohlašuje, že autorem přihlášeného videa je student nebo tým složený ze studentů dané školy a že má práva k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící škola prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím videa od osob, které jsou případně zachyceny na videu nebo jejichž osobnostních práv by se mohlo video dotýkat.

O Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Pořadatel může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených videí nebo o jejich vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o videa pohoršující nebo neetické, nebo pokud mu to ukládá právní předpis.

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.