Uspěli jsme v dotační výzvě Ministerstva kultury

Tak jako v minulém roce, i letos jsme využili možnost přihlásit se s našimi projekty do výběrového dotačního řízení č. 0313/2023 Podpora projektů kreativního učení vyhlášeného Ministerstvem kultury v rámci Národního plánu obnovy a iniciativy Status umělce a umělkyně, komponenta 4.5 Rozvoj kulturního a kreativního sektoru. (Více informaci viz odkaz: https://www.mkcr.cz/podpora-projektu-kreativniho-uceni-ii )

Tato dotační výzva podporuje projekty kreativního učení dětí a mládeže, které jsou zacíleny na rozvoj dovedností pracovníků kulturního a kreativního sektoru, spočívající v realizaci inovativních kulturních projektů, zaměřených na vzdělávací a popularizační aktivity, kreativní spolupráci s dětmi a dospívajícími, rozvoj tvůrčí činnosti a zájmu žáků o umění a kulturu.

Všechny naše tři přihlášené projekty byly úspěšné a získali finanční podporu!

Jedná se o:

Praktický Audiovizuální kurz „Staň se reportérem“ 

Je určen pro mladé lidi ve věku 15 až 26 let (především studenty SŠ, SOŠ i odborných učilišť) a bude zaměřený na redaktorskou práci, přípravu a výrobu reportáží a rozhovorů, vystupování před kamerou, práce s reportážní kamerou, zásady střihu reportáží a samotnou produkci reportáží.

Záměrem projektu je nejen samotná tvorba reportáží, ale snaha o co největší kvalitu, aby mohly být reálně odvysílány např. ve Zprávičkách ČT Déčko (kde máme již vazby a zkušenost). V projektu více prohloubíme dosavadní zkušenost ze Zimní olympiády dětí a mládeže 2023, pro kterou naše Centrum uměleckých aktivit  sestavilo a vedlo tým studentské televize TV Coolich.

Kurz obsahuje 16 seminářů po 3 hodinách, které se uskuteční vždy dvakrát v měsíci, od října 2023 do května 2024.

Hradecká konzervatoř pro lektory kreativního učení

Vzdělávací cyklus určený umělcům a pracovníkům kulturních a kreativních oborů, kteří se stanou lektory kreativního učení. Konzervatoř bude zaměřená na praktické osvojení a rozvoj lektorských, prezentačních, mluvních a komunikačních dovedností s ohledem na zapojení principů kreativního učení do výuky. U umělců bude přínosem nabytí a rozvoj uvedených kompetencí, díky kterým si rozšíří možnosti svého uplatnění v rámci tzv. druhé kariéry.

Konzervatoř se bude skládat ze tří samostatných tematických bloků (víkendových seminářů):

  • Rozvoj lektorských dovedností, od října do prosince 2023
  • Pedagogický proces a příprava vzdělávacího programu, od ledna do března 2024
  • Základy pedagogiky a psychologie, od dubna do května 2024

Rozšíříme tak „rodinu“ našich Hradeckých konzervatoří – po fotografické a divadelní přibude ještě lektorská.

Pilotní programy kreativního učení a zřízení pozice regionálního koordinátora kreativního učení v Královéhradeckém kraji

Cílem projektu jsou navazující aktivity již probíhajícího projektu Zřízení pozice koordinátora kreativního učení v Královehradekcém kraji. Budeme nadále pokračovat v práci koordinátora, který napomáhá vytvořit funkční systém spolupráce kreativců s pedagogy a žáky. Nově se již zaměří na vytvoření konkrétních programů kreativního učení přímo na školách.

Do konce roku 2023 budou připraveny a následně v lednu až květnu 2024 budou realizovány pilotní programy v 10 třídách na 5 vybraných školách.

Školy se do navazujícího projektu hlásily na základě dotazníku předběžného zájmu na jaře 2023. Programy budou vytvářeny dle potřeby dané školy a třídy, a to ve spolupráci pedagogů, kreativců a koordinátora kreativního učení. Tomu bude předcházet společný vzdělávací workshop zapojených pedagogů a kreativců. I nadále budeme organizovat tzv. inkubátory – pravidelná setkávání aktérů kreativního učení, v květnu a červnu 2024 bude realizován Kreativní Festival, Konference a závěrečné prezentace výstupů programů.

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.