DÍRKOVÁ KOMORA (CAMERA OBSCURA)

DÍRKOVÁ KOMORA ( CAMERA OBSCURA) – KONSTRUKCE A FOTOGRAFOVÁNÍ

CENA:  1700,- za dva kurzy, které na sebe navazují
KDE: CUA, Tomkova 139/22, HK
KDY: 30.4., 11.-12.6. 2022

Dílna je určena všem, kteří se zajímají o fotografickou tvorbu nejstarším zobrazovacím zařízením Camerou Obscurou (dírkovou komorou).
Cílem praktické dílny je seznámit účastníky s principem, konstrukcí a vlastnoruční výrobou dírkové komory. Nedílnou součástí bude i praktické fotografování zhotovenými kamerami. Vše se uskuteční pod vedením zkušených fotografů a konstruktérů Kamery Obscury.

Dílna bude probíhat ve dvou setkáních:
1) PRINCIP, KONSTRUKCE A VÝROBA
Cílem prvního setkání je poznat princip Dírkové komory.
Účastnící se seznámí s objevem a historií Camery Obscury, používáním a dalším vývojem této metody fotografování. Dozvědí se o principu zobrazování vnějšího obrazu. Vyrobí si vlastní dírkovou komoru.

2) FOTOGRAFICKÁ PRÁCE S DÍRKOVOU KOMOROU
Cílem druhého setkání je praktická práce s Dírkovou komorou.
Za pomoci lektorů bude probíhat fotografování. Účastníci se seznámí, jak určovat časy expozice, výběr obrazu, volba fotografických materiálů…
Naexponované materiály budou následně zpracovávány klasickým mokrým analogovým procesem ve fotokomoře. Každý účastník si odnese fotografie pořízené vlastně vyrobenou dírkovou komorou.

(lektorné, fotografický materiál, přístup do fotokomory)

Bližší informace obdržíte v pozvánce, kterou obdržíte na základě přihlášky.

Program

  1. Setkání – PRINCIP, KONSTRUKCE A VÝROBA

SOBOTA 30.4.2022

9.00       Sraz účastníků v Centru uměleckých aktivit.
Úvod do fotografické dílny a organizační záležitosti.
9.15       Princip, historie a současnost Camery Obscury.
10.00     Výroba Camery Obscury.
14.00     Diskuze nad donesenými fotografiemi účastníků.

(Tady bych docela doporučovala vzhledem k těm čarodějnicím skončit relativně brzo)

  1. Setkání – FOTOGRAFICKÁ PRÁCE S DÍRKOVOU KOMOROU

SOBOTA 11.6.2022

9.00       Sraz účastníků v Centru uměleckých aktivit.
Úvod do fotografické dílny, organizační záležitosti.
9.30       Výběr fotografovaného námětu, specifikace fotografie z dírkové komory.
Exponometrie – určení doby expozice.
10.30     Praktické fotografování.
13.00     Vyvolávání negativů a zhotovení pozitivů ve fotokomoře.
Diskuze nad vzniklými fotografiemi účastníků

NEDĚLE 12.6.2022  

8.00       Dokončení fotografií ve fotokomoře
adjustace fotografií a příprava improvizované instalace výstavy
11.00     slavnostní vernisáž a rozbor fotografií
12.00     ukončení díly

kontakt: Jana Neugebauerová
obor foto a výtvarno
773 133 740
foto@cuahk.cz

 

 

Přihláška a platba

Jméno a příjmení
E-mailová adresa
Telefon
Organizace / Spolek / Soubor
Město

 

Organizace / Firma / Jméno
Ulice
Město
PSČ
IČ *
DIČ *
Kurzovné zaplatím *
Cena celkem
1700 Kč
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Musíte souhlasit s obchodními podmínkami!

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.