Konference „Kreativní učení v Královéhradeckém kraji“

Přinášíme malé ohlédnutí pro ty, kteří se nemohli na konferenci dostavit osobně:

Záznam: ZÁZNAM KONFERENCE NA KANÁLE YOUTUBE

Fotogalerie na FB: FOTOGALERIE

Videoreport: VIDEOREPORTÁŽ

Jak dostat umění do škol a školy k umění aneb jak si věřit, tvořit, radovat se, objevovat a učit.

Místo konání: Knihovna města Hradec Králové, Wonkova 1262/1a, Hradec Králové

Datum: 20. ledna 2023, 9:00 – 16:00

Konference se koná pod záštitou náměstka hejtmana pro oblast školství a sportu pana Arnošta Štěpánka  a náměstkyně hejtmana za oblast sociálních věcí, kultury a cestovního ruchu paní Martiny Berdychové.

Cíle konference?

Hledat odpovědi na otázky: Co je TA kreativita? Co je to TO kreativní učení. Jaké má cíle? Jak probíhá? Jak ho prosazovat do škol? Otevřít téma kreativního učení, začít budovat komunitu a propojovat umělce, kulturní instituce, pedagogy a žáky. Vzájemně se učit jeden od druhého.

Pro koho je konference určena?

Konference je určena pro pedagogy ze základních škol Královehradeckého kraje, dále pro zájemce z kulturních odvětví, umělce, kreativce a další zájemce o kreativní učení.

Co je kreativní učení? 

Učí prostřednictvím umění a uměleckého myšlení. Umělci působí přímo na školách v krátkodobých či dlouhodobých programech. Jedná se o mezioborový přístup, který umožňuje komplexní zapojení jednotlivce do vzdělávacího procesu po kognitivní, emocionální sociální, etické a fyzické stránce. Tento proces učení vytváří bezpečné, nesoutěživé a podnětné prostředí, které podporuje radost z učení a poznávání, nastavení rovných příležitostí a wellbeing každého žáka. Staví na praktických aktivitách, experimentaci, tvorbě a je projektově orientované. Otevírá prostor pro dialog, posiluje hlas dětí, umožňuje převzetí odpovědnosti, klade důraz na participativní zapojení žáků do rozhodování, kritickou reflexi a spolupráci. Projevuje se autenticita a originalita. Děti, pedagogové a umělci se vzájemně inspirují a obohacují mezi sebou. Kreativní učení většinou zahrnuje různé formy uměleckého a kreativního veřejného výstupu, například výstavu, divadelní představení či film. Vizí je, aby se stalo běžnou praxí, že se umělci a tvůrčí profesionálové podílí na formálním vzdělávání dětí a stávají se partnery pedagogů. (Podle SPKV)

Ke stažení: Program

Ke stažení: Workshopy

Ke stažení: Anotace_řečníci

Ke stažení: Řečníci – medailonky

Registrace pro osobní účast se uzavře 18.1. 2023 o půlnoci.        Registrace pro online stream se uzavře 19. 1. 2023 o půlnoci. (Streamovat se budou prezentace, panelová diskuze, závěr konference.)

Více informací podá Ilona Havlíčková, koordinátorka kreativního učení    tel.: 731418857 e-mail: kreativniuceni@cuahk.cz

Registrujte se zde:

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.