Scénické čtení, tvůrčí motivace žáka ke čtenářství Vzdělávací cyklus „Hlas, řeč a literatura na scéně“

Scénické čtení, tvůrčí motivace žáka ke čtenářství

V poslední době vzrůstá zájem o scénické čtení – v základních i uměleckých školách, v knihovnách, v divadlech, amatérských i profesionálních. Nahlas se veřejně čte při nejrůznějších příležitostech, jeho podob je mnoho, i se různě nazývá – veřejné čtení, listování (podle populárního profesionálního projektu Listování), autorské čtení (předčítají samotní autoři). Samozřejmě, tento zájem lze jen vítat a podporovat z mnoha důvodů, v prvé řadě jako poutavé setkání s knihou (i nečtenářů) a pro mnohé i možnost tvůrčí realizace. Čtení nahlas v podobě scénického čtení pak přivádí nejen děti ke knížkám, k vlastní interpretaci. Tento seminář nabídne zájemcům (zejména učitelům ZŠ, SŠ, ZUŠ, knihovníkům, autorům) pomoc při přípravě pořadů scénického čtení.

Seminář bude obsahovat dvě části:

  1. -25. září 2022 – 1. víkendový seminář

Obsah: Co je scénické čtení a Tvorba scénáře
Seznámení se s projektem Listování Lukáše Hejlíka
  – představení „Straka v říši Entropie“ s Věrou Hollou a Pavlem Oubramem a následná beseda s tvůrci

  1. – 16. října 2022 – 2. víkendový seminář

Obsah:  Osvojení si základních prostředků pro realizaci Scénického čtení:
– režijních, mluvních, scénografických, loutkářských a dalších alternativních prostředků, tvorba zvukového a hudebního plánu

Lektoři:
MgA. Emilie Zámečníková
– pedagožka, lektorka, režisérka, autorka scénářů a odborných publikací, herečka
Je autorkou knihy Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. Držitelka Ceny ministra kultury za celoživotní přínos v oblasti uměleckého přednesu, neprofesionálního divadla a dramatické výchovy dětí a mládeže.

Mgr. Aleš Vrzák
– šéfrežisér Českého rozhlasu
Pracuje v rozhlase už dvaadvacet let, recitátor (několikrát ocenění na Wolkrově Prostějově), později režisér, lektor, porotce přehlídek a dílen, např. Wolkrova Prostějova, Šrámkovy Sobotky, MFP ve Valašském Meziříčí ad. V letech 2000 – 2003 člen odborné rady ARTAMA pro umělecký přednes.

 

Pro bližší informace kontaktujte Jaroslava Součka – e-mail: vzdelavani@cuahk.cz, tel.: 603 800 249

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.