Scénické čtení, tvůrčí motivace žáka ke čtenářství Vzdělávací cyklus „Hlas, řeč a literatura na scéně“

Scénické čtení, tvůrčí motivace žáka ke čtenářství

Je určen především pedagogickým pracovníkům; učitelům Českého jazyka a literatury, cizích jazyků, pedagogům volného času, učitelům literárně-dramatických oborů, knihovníkům apod. Semináře seznámí účastníky s přístupy, metodami a prostředky pro vytváření pořadů scénického čtení.

Program a obsah:
24. -25. září 2022       (SO 10:00 – 18:00 hod. / NE 9:00 – 16:00 hod.)
Lektorka: Emílie Zámečníková

Co je scénické čtení?
– ujasnění si jeho specifik a odlišností od podobných divadelních oborů
– seznámení se s projektem Listování Lukáše Hejlíka
– představení Straka v říši Entropie s Věrou Hollou a Pavlem Oubramem a následná beseda s tvůrci o vzniku a přípravě Listování
– otázka zaměření a cílů vytvářeného projektu scénického čtení
– pedagogických cílů

Tvorba scénáře
– výběr knížky
– hledání témat
– výběr a úprava textového materiálu
– vytipování dalších výrazových prostředků (hudba, scénografie a další)

15. – 16. října 2022      (SO 10:00 – 18:00 hod. / NE 9:00 – 16:00 hod.)

Lektoři: Aleš Vrzák, Tomáš Jarkovský, Emílie Zámečníková
Osvojení si základních prostředků pro jeho realizaci, tj.:
– režijních
– mluvních (verbální a neverbální komunikace, práce s pauzou)
– scénografických (využití a nakládání s prostorem)
– loutkářských a dalších alternativních prostředků
– tvorba zvukového a hudebního plánu

Pro bližší informace kontaktujte Jaroslava Součka – e-mail: vzdelavani@cuahk.cz, tel.: 603 800 249

Lektoři:

MgA. Emilie Zámečníková
– pedagožka, lektorka, režisérka, autorka scénářů a odborných publikací, herečka

Na katedře výchovné dramatiky DAMU vystudovala obor dramatická výchova, léta byla její externí pedagožkou a nadále s ní spolupracuje. Téměř třicet let učila literárně-dramatický obor na ZUŠ Střezina v Hradci Králové, vedla a režírovala řadu dětských a dospělých souborů v Divadle Jesličky. Osm let učila herectví a přednes na Konzervatoři Pardubice.V současné době se jako lektorka věnuje mladému divadlu, divadlu pro děti, scénickému čtení a tvorbě scénářů (i pro audioknihy). Převážně se však zaměřuje na umělecký přednes – pomáhá recitátorům a jejich učitelům, vede dílny a semináře po celé republice, působí jako lektorka Dětské scény a zasedá v porotách Wolkrova Prostějova všech stupňů. Je autorkou odborných publikací, nejvýznamnější z nich je Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. V roce 2017 obdržela Cenu ministra kultury za celoživotní přínos v oblasti uměleckého přednesu, neprofesionálního divadla a dramatické výchovy dětí a mládeže.

Mgr. Aleš Vrzák
– šéfrežisér Českého rozhlasu

Šéfrežisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák pracuje v rozhlase už dvaadvacet let.
Recitátor (několikrát ocenění na Wolkrově Prostějově), později režisér, lektor, porotce přehlídek a dílen, např. Wolkrova Prostějova, Šrámkovy Sobotky, MFP ve Valašském Meziříčí ad. V letech 2000 – 2003 člen odborné rady ARTAMA pro umělecký přednes.
Od desíti let se věnuje uměleckému přednesu a jako recitátor se úspěšně zúčastnil řady recitátorských soutěží. Jeho největším recitátorským úspěchem bylo vítězství na Poděbradských dnech poezie. Vystudoval český jazyk a literaturu na Pedagogické fakultě v Českých Budějovicích. Poté pracoval jako režisér rozhlasu v Českých Budějovicích, po roce 2000 Českého rozhlasu Praha., od 2008 šéfrežisér.

MgA. Tomáš Jarkovský
-ředitel Divadla Drak

Dramaturg, scénárista, ředitel Divadla Drak, autor mnoha oceněných divadelních her, jako dramaturg a autor spolupracuje s Naivním divadlem, Divadlem Alfa, Minor, Jihočeským divadlem, Studiem Ypsilon, Klicperovým divadlem, Městským divadlem Kladno a slovinským LG Maribor, věnuje se také televizní scenáristice.

Přihláška a platba

Jméno a příjmení
E-mailová adresa
Telefon
Organizace / Spolek / Soubor
Město

 

Organizace / Firma / Jméno
Ulice
Město
PSČ
IČ *
DIČ *
Kurzovné zaplatím *
Cena celkem
500 Kč
Musíte souhlasit se zpracováním osobních údajů!
Musíte souhlasit s obchodními podmínkami!

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.