Studoko 2024

NATOČ KRÁTKÝ FILM, PŘIHLAS SE A VYHRAJ!

Královéhradecký kraj, Královéhradecký krajský institut pro vzdělávání a inovace a Centrum uměleckých aktivit, vyhlašují 5. ročník filmové přehlídky STUDOKO.

Staň se na chvíli kameramanem, střihačem, režisérem! Vypusť svůj film do světa!  Získáš zpětnou vazbu od profesionálů a ještě můžeš získat zajímavé ceny! Přehlídka je určena studentům středních škol a odborných učilišť v Královéhradeckém kraji.

Pro letošní přehlídku jsou vyhlášeny 2 kategorie

 1. ŠKOLA OČIMA STUDENTŮ 
  krátký film o škole, kde studuješ
 2. VYTOČ SE Z TOHO!
  volná tvorba např. o tom, co tě baví, místo, které máš rád, o lidech, se kterými rád/a trávíš čas

Můžeš si vybrat jednu nebo obě kategorie. Žánr, forma, zpracování je čistě na tobě, kreativitě se meze nekladou! Můžete natáčet i v týmu. Potřebuješ inspiraci? Filmy z loňského ročníku najdeš tady.

A nebo chceš tvořit jen pro radost? Zažít adrenalin? Natáčet v týmu?

Máme pro tebe novinku – FILMOVÝ MARATON neboli „10 hours film“

Přihlas se se svým týmem, natočte a postříhejte film za 10 hodin! Téma a žánr se dozvíte na místě.

Užijte si filmařský den v Centru uměleckých aktivit a v ulicích Hradce Králové. Poradí a podpoří vás filmoví profíci, kteří vám ukáží fígle z praxe.

Filmový maraton proběhne v říjnu (pravděpodobně některý z pátků). Uzávěrka registrací k účasti na maratonu je do 30. 9. 2024. Vyplňujte PŘIHLÁŠKU

Uzávěrka studoko

 • Do přehlídky se lze přihlásit do 31. 10. 2024 vyplněním PŘIHLÁŠKY a nahráním finálního filmu na úložiště (není možné nahrát film např. na YouTube a následně poslat odkaz).
 • Pokud se hlásíš se dvěma filmy, vyplň dvě přihlášky – pro každý film jednu.
 • Film pojmenuj STUDOKO 2024 a název školy.
 • Film nahraj na úložiště a odkaz pošli Tereze Štěpánkové na e-mail film@cuahk.cz

Průběh hodnocení studoko

 • Filmy zhodnotí odborná porota složená ze zástupců Královéhradeckého kraje, Centra uměleckých aktivit a filmových profesionálů.
 • Přehlídka je určena všem studentům středních škol a odborných učilišť v Královéhradeckém kraji. Účastník svojí registrací souhlasí se zněním pravidel této soutěže a obecně závaznými podmínkami.
 • Termín průběhu přehlídky je od 30. 6. do 31. 10. 2024

Technické parametry filmů studoko

 • Film musí být natočen studenty (jednotlivcem či týmem). Každý účastník může být zapojen maximálně jednou, tj. jako člen jediného týmu, nebo jako jednotlivec.
 • Doporučená délka filmu je 60 s, maximální délka je 180 s (3 min).
 • Natáčet je možné i na mobilní telefon.
 • Jsou povoleny efekty, hudba s ohledem na autorská práva dalších uměleckých složek. Např. YouTube nemusí přehrát filmy, kde nebude odlicencovaná hudba. Doporučujeme využít nabídky databází s volně použitelnou hudbou např. Free music apod.
 • Film musí vzniknout jako nový, dosud nezveřejněný (může ale obsahovat krátké sekvence např. historických záběrů školy, úspěchů apod., ty by neměly tvořit většinu celého díla). Do přehlídky nemohou být zařazena ani díla, která vznikla v minulosti a nově byla sestříhána do požadovaného času. Splnění výše uvedených podmínek soutěžící potvrdí čestným prohlášením.

Vyhlášení oceněných filmů

Přehlídka vyvrcholí vyhlášením oceněných filmů v pátek 15. 11. 2024 v rámci 15. ročníku filmového festivalu neprofesionálních filmů Cinema Open v kině Bio Central v Hradci Králové. V rámci přehlídky se také promítnou filmy z filmového maratonu 10 hours film“.

Ocenění

Ceny STUDOKO budou uděleny v kategoriích:

 • Nápad a originalita
 • Umělecké ztvárnění
 • Technická a filmařská kvalita zpracování

Oceněné filmy získají poukázky do internetového obchodu v hodnotě 5000 Kč a 10000 Kč, v celkové hodnotě až 50 000 Kč! Odborná porota může udělit více ocenění nebo se naopak může rozhodnout neudělit žádnou cenu v kategorii.

Studoko 2023

Zvláštní ocenění STUDOKO na základě hlasování veřejnosti na YouTube kanálu soutěže:

Zážitkový den ve vybaveném filmovém studiu v Centru uměleckých aktivit v Hradci Králové.

Filmy z filmového maratonu „10 hours film“ získají:

Zážitkový den ve vybaveném filmovém studiu v Centru uměleckých aktivit v Hradci Králové a věcné ceny.

NABÍDKA KONZULTACÍ

V průběhu výzvy je možné využít konzultace s profesionálními tvůrci. Máte-li o tuto podporu zájem, kontaktujte lektorku a režisérku Terezu Štěpánkovou: film@cuahk.cz, +420 739 456 477

Další informace naleznete na webu – www.cuahk.cz

OBECNĚ ZÁVAZNÉ PODMÍNKY

 • Soutěžící a škola souhlasí s natáčením a fotografováním studentů za účelem tvorby videozáznamu soutěže, který bude využíván zejména pro propagační účely a bude přístupný na webových stránkách, sociálních sítích, či jinak veřejně šířený jako informační materiál. Za úkony související s natáčením a fotografováním nepožaduje žádnou finanční odměnu. Soutěžící a jeho škola je srozuměna a souhlasí s tím, že v případě výhry může být jejich identita v podobě názvu školy, jmen a příjmení autorů videa zveřejněna na internetu, případně v televizním vysílání, a že kontaktní údaje výherců mohou být poskytnuty pro účely zaslání i předání ceny.
 • Soutěžící student poskytuje pořadateli nevýhradní licenci k užití videí k propagaci pořadatele soutěže a soutěže samé. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaného videa v rámci soutěže bez nároků na honorář. Licence k užití videí se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení. U každého takového videa se pořadatel soutěže zavazuje uveřejnit název díla, jméno a příjmení autora a videa tam, kde je to technicky možné, a propagovat tak autorovu tvorbu.
 • Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace videosoutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTUA RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.
 • Soutěžící prohlašuje, že autorem přihlášeného videa je student nebo tým složený ze studentů dané školy a že má práva k výkonu majetkových autorských práv, opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící škola prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím videa od osob, které jsou případně zachyceny na videu nebo jejichž osobnostních práv by se mohlo video dotýkat.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změnit podmínky této soutěže nebo ji zrušit. Na výhru v soutěži není právní nárok. Pořadatel může rozhodnout o případném nezveřejnění přihlášených videí nebo o jejich vyřazení ze soutěže, případně učinit v rámci soutěže jiná vhodná organizační opatření (především jedná-li se o videa pohoršující nebo neetická, nebo pokud mu to ukládá právní předpis). Výsledné audiovizuální dílo by nemělo obsahovat odkazy na užívání návykových látek (včetně alkoholu a tabáku), vulgarismy a násilí.

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.