INSECTOPIA Robert Gabris

Vernisáž 5.8. 2021 v 18h.
Galerie GzG, Hradec Králové, Tomkova 139/22

Výstava potrvá 6.8 – 31.10. 2021

Robert Gabris se ve svém díle s názvem „Insectopia“, spojujícím slova „insect“ (hmyz) a „utopia“ (utopie), zabývá myšlenkami „romské síly“ a jeho schopnosti vzdorovat dlouhé éře bílé nadvlády, tedy nesouhlasí s podrobením nadřazené skupině a nepřijímá „hegemonický proces“. Tato témata zpochybňuje vzhledem k postavení romského těla v rámci etnologických muzeí. Tělo, které bylo v průběhu minulých století vyvlastněno a optikou hegemonie reprezentováno jako bezbranné a zranitelné.

Dekolonizace probíhající napříč světovými muzei požaduje po bílé většině, aby napravila zločiny minulosti, vrátila etnickým skupinám uloupené artefakty i kulturní dědictví zpět a přestala prezentovat romské tělo ve sbírkách způsobem, který naplňuje představy hegemonie. Etnologická muzea se zatím snaží v jejich výstavních prostorách předat veřejnosti myšlenky rovnoprávnosti se svými programy „diverzity“, v jejichž rámci vystavují romské, africké a domorodé umělce.

Gabris jako romský a queer umělec zpochybňuje latentní zájmy těchto aktivit a navrhuje diskusi o funkčnosti tohoto typu kurátorských záměrů. Nabízí otázku: „Mohli by například „etnicky odlišní umělci“ obsadit muzeum (Occupy Museums) a dekonstruovat sbírky podle svých vlastních představ a zkušeností, aniž by byli podrobeni inspekci zaměstnanci muzea?“

Gabris se ohrazuje proti aktivitám muzeí, které směřují k udržení jejich autority a nadvlády prostřednictvím dominance bílé většiny vůči romskému tělu a jeho viktimizaci. Také poukazuje na to, že takové typy výstav mohou podle všeho vést k whitewashingu a ospravedlnění „hegemonického procesu“.
Výsledkem Gabrisovy kritiky je nová řada děl, kterou můžete vidět na dnešní výstavě. Umělec ironicky zobrazuje zranitelnost svého těla a přetváří ho do podoby hmyzu, který by snadno mohl být zavěšen v některém z muzejních katalogů.
V rámci instalace vítá Gabris návštěvníky ve své „hmyzologii“. Toto označení může působit i naopak jako osobní studie vztahu mezi hmyzem a člověkem, kde zpodobňuje život nehybného a ochromeného hmyzu, jehož tělo je v rámci antropologického výzkumu spoutáno pomocí provazů a bambusových větví. Je sebrán, zařazen a hrdě prezentován ve skleněném muzejním boxu.

Text: Shlomi Yaffe & Tamara Moyzes

Robert Gabris se ve své tvorbě s citlivostí i angažovaným postojem zajímá o vyloučené skupiny nebo queer tělesnost v konfrontaci s normami a hranicemi většinové společnosti. Prostřednictvím tradičních médií, jako je kresba s přesahy do performance nebo instalace se zabývá spletitostí vlastních identit – sexuální, geografické i národní.

Robert Gabris (1986, Hnúšťa, SK) vystudoval scénografii na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě a v magisterském studiu pokračoval na Akademii výtvarných umění ve Vídni. Pracuje s kresbou, která mnohdy přesahuje do instalace a performance. V jeho převážně autobiografické práci se často objevuje téma politiky identit. Zajímá se o vyloučené skupiny nebo queer tělesnost v konfrontaci s normami a hranicemi většinové společnosti. Experimentální kresba je pro něj formou rezistence vůči rasismu nebo různým formám (sociálního) vyloučení. Gabris svou práci představil především ve středoevropském kontextu, ale také například v Rize nebo Šanghaji. V posledních letech častěji vystavoval také na české scéně, například na bienále Matter of Art (2020), v galerii Artivist Lab (2019) nebo v Moravské galerii v Brně (2017). Svá díla vystavuje po celém světě, v roce 2021 mu byla udělena prestižní cena Recognition Art Award / Strabag International v Rakousku, ve stejném roce byl nominován na cenu Jindřicha Chalupeckého v České republice.

Kurátorka: Tamara Moyzes
Organizátor: Impuls – Centrum podpory uměleckých aktivit
Spoluorganizátoři: Artivist Lab, Slovo 21, Kampus Hybernská

Výstava je financována z Fondů EHP 2014–2021, Program Kultura.

INSECTOPIA Robert Gabris

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.