Pro umělce

UMĚLEC/KREATIVEC/

V projektu kreativního učení mohou působit profesionálové z různých kreativních oblastí (audiovizuální, divadelní, výtvarná, múzická, performativní, taneční, vizuální, designová tvorba, umělecká řemesla apod.)

Umělec/kreativec musí v dané oblasti intenzivně působit a mít odpovídající vzdělání, případně profesní zkušenosti.

Náplň práce

Umělec/kreativec je ústřední postavou v celém projektu. Poskytuje svoje know-how, spolu s pedagogem (případně dětmi) plánuje kroky, připravuje konkrétní realizaci a vybírá metody, kterými se projekt ve třídě ubírá k cíli, to vše na základě tematického plánu poskytnutého pedagogem daného předmětu. Reaguje na klima a vztahy ve třídě, posiluje kreativní myšlení u žáků a pedagogů a dále rozvíjí jejich kompetence a dovednosti. Od výběru umělecké oblasti je odvislý také tvůrčí či kreativní proces.

V projektu kreativního učení může v letošním školním roce 2023/24 být až 10 jedinečných umělců/kreativců, ale také je možné, že si nějaká škola vybere toho samého pro svůj ideální záměr.

Rozsah práce

Výuka ve školách probíhá dle domluvy a potřeb školy či umělce/kreativce. Může se jednat o 2 hodiny každý týden, či o celé projektové dny.

12 hodin – zaškolení do programu – není honorováno
30 hodin – příprava programu (část společně s pedagogem), seznámení se s prostředím školy a třídou příprava na dané hodiny
30 hodin – konkrétní realizace programu ve výuce
20 hodin – příprava konečného výstupu, evaluace, příprava metodik
20 hodin – průběžné konzultace a setkání v rámci celého projektu

Předpoklad celkem 100 hod á třída za projekt

Projekt kreativního učení je vždy zakončen nějakou formou kreativního veřejného výstupu, ať se již jedná o taneční vystoupení, divadelní inscenaci, promítnutí vytvořeného filmu, komentovanou výstavu apod.

Přínos pro umělce v projektu

·         Zvyšování kompetencí
·         Zvyšování lektorských a pedagogických dovedností
·         Prevence vyhoření
·         Zvyšování pracovního uplatnění
·         Spolupráce se školami

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.