O projektu kreativního učení

Kreativní učení

Téma kreativní učení jsme otevřely prostřednictvím konference Kreativní učení v KH kraji s názvem Jak dostat umění do škol a školy k umění aneb jak si věřit, tvořit, radovat se, objevovat a učit, která proběhla v lednu 2023. Hledali jsme na ní odpovědi na otázky, co kreativita a kreativní učení vlastně je, jaké si klade cíle a jakým způsobem probíhá. Jak můžeme napomoci prosazování kreativního učení do škol? Smyslem konference bylo nejen téma v našem kraji otevřít, ale začít budovat komunitu a vzájemný dialog umělců, kulturních institucí, kreativců, pedagogů, žáků a dalších zájemců z kulturních odvětví.

Co je kreativní učení a na čem staví? 

Jedná se o dlouhodobé mezioborové působení umělců a kreativců, případně jiných expertů z kreativních odvětví, kteří učí v závislosti na ŠVP a RVP, ovšem prostřednictvím umění, tvůrčího a kreativního myšlení. Kreativní učení má stejné cíle jako výuka klasická, liší se ale samotný proces. Staví na vzájemném obohacování a propojování v trojúhelníku pedagog – umělec/kreativec – žák, na tandemové výuce, kdy jednotliví aktéři přináší do výuky svůj pohled. Projekt kreativního učení není vázán jen na výchovy, naopak může být uskutečňován v jakémkoliv předmětu.

Umělec/kreativec roste v lektorských a pedagogických dovednostech, v naslouchání a práci s dětmi, pro pedagoga jsou nové umělecké procesy, žák profituje z obojího.

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.