Struktura a průběh

STRUKTURA A PRŮBĚH PROJEKTU/

Struktura a průběh projektu vychází z Manuálu Kreativní partnerství vydaného Společností pro kreativitu ve vzdělávání.

Klíčoví aktéři:

·         koordinátor – škola – konzultant kreativity
·         pedagog – umělec/kreativec – žáci

Fáze projektu:

·         Přípravná fáze (výběr 10 tříd z KH kraje, konzultace se školami, proškolení zapojených učitelů, výběr a proškolení umělců/kreativců, výběr uměleckého oboru)
·         Plánovací fáze (propojení tříd s koordinátorem a konzultantem kreativity a umělcem, náslech umělce ve třídě, vymezení vzdělávacího obsahu a třídního projektu, nastavení cílů a hodnotících kritérií, výběr klíčových kompetencí, vytvoření konceptu projektu, finalizace plánovacího formuláře a jeho schválení)
·         Realizační fáze (detailní seznámení umělce se třídou, realizace programu, průběžná reflexe a plánovací/koordinační schůzky mezi umělcem a pedagogem, průběžné hodnocení naplňování cílů a sběr dat)
·         Finální veřejné prezentace výstupů práce žáků (odvislé od zvoleného typu umění a kreativního procesu)
·         Hodnotící fáze (evaluační rozhovory s žáky, učiteli, umělci a jejich zpracování, zpracování obrazové dokumentace, vyhodnocení dopadu projektu)

Harmonogram a časová dotace projektu:

·         Konec července 2023: vyhodnocení grantu na školní rok 2023 – 24
·         Září 2023: přípravná fáze, memoranda o spolupráci, zaškolení pedagogů a umělců/kreativců
·         Říjen – prosinec 2023: plánovací fáze (30 hodin)
·         Leden – květen 2024: realizační fáze (30 hodin)
·         Květen – červen 2024: finální veřejné prezentace výstupů žáků a jejich příprava (20 hodin)
·         Červen 2024: hodnotící fáze
·         Průběžné konzultace, setkávání, koordinace (20 hodin)

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.