Kreativní učení

Téma kreativní učení jsme otevřely prostřednictvím konference Kreativní učení v KH kraji s názvem Jak dostat umění do škol a školy k umění aneb jak si věřit, tvořit, radovat se, objevovat a učit, která proběhla v lednu 2023. Hledali jsme na ní odpovědi na otázky, co kreativita a kreativní učení vlastně je, jaké si klade cíle a jakým způsobem probíhá. Jak můžeme napomoci prosazování kreativního učení do škol? Smyslem konference bylo nejen téma v našem kraji otevřít, ale začít budovat komunitu a vzájemný dialog umělců, kulturních institucí, kreativců, pedagogů, žáků a dalších zájemců z kulturních odvětví.

Co je kreativní učení a na čem staví? 

Jedná se o dlouhodobé mezioborové působení umělců a kreativců, případně jiných expertů z kreativních odvětví, kteří učí v závislosti na ŠVP a RVP, ovšem prostřednictvím umění, tvůrčího a kreativního myšlení. Kreativní učení má stejné cíle jako výuka klasická, liší se ale samotný proces. Staví na vzájemném obohacování a propojování v trojúhelníku pedagog – umělec/kreativec – žák, na tandemové výuce, kdy jednotliví aktéři přináší do výuky svůj pohled. Umělec/kreativec roste v lektorských a pedagogických dovednostech, v naslouchání a práci s dětmi, pro pedagoga jsou nové umělecké procesy, žák profituje z obojího.

Jaké přínosy vidíme v kreativním učení?

Přínosů je celá řada, jmenujme alespoň některé. Dochází k propojování s reálným životem, stírají se hranice předmětů, probouzí se tvořivé/kreativní myšlení, posiluje se samostatnost žáků, jejich hlasy jsou více slyšet a mají větší prostor pro vyjádření a sebevyjádření, zlepšuje se vzájemná spolupráce, posiluje se vnitřní motivace a snadněji se rozpoznávají silné stránky

Projekt kreativního učení je vždy zakončen nějakou formou kreativního veřejného výstupu, ať se již jedná o taneční vystoupení, divadelní představení, promítnutí vytvořeného filmu, komentovanou výstavu apod. Naší vizí je, aby se stalo běžnou praxí, že se umělci a tvůrčí profesionálové podílí na formálním vzdělávání dětí a stávají se partnery pedagogů.

Po konferenci Kreativní učení v KH kraji jsme navázali setkáváním na Inkubátorech, jejich smyslem je inkubace projektů kreativního učení, nastavování vzájemné spolupráce, sdílení dobré praxe a sdílení vůbec, prevence vyhoření, vzájemné obohacování, konzultace a vzdělávání

Inkubátor je určen pro pedagogy, edukátory kulturních institucí, umělce, kreativce, studenty pedagogických škol a další zájemce o kreativní učení. Dosud proběhlo devět setkání.

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.