O jednotlivých projektech

Vizuální výzvy aneb jak pracuje grafik

Projekt reaguje na poptávku paní učitelky rozvíjet vnitřní motivaci žáků v hodinách výtvarné výchovy a na zájem žáků rozšířit si znalosti v oblasti 3D grafiky. Témata projektu byla vybrána s ohledem na úvodní dotazník, kde byli žáci dotazováni na jejich touhy a potřeby v oblasti výtvarné výchovy. Umělkyně dále přibližuje žákům nová média v současném umění a rozvíjí jejich počítačovou i mediální gramotnost. Žáky čeká fotomontáž s důrazem na „fake news“, umění „glitch artu“, seznámení s programem blender pro tvorbu 3D grafiky, experimentální font, animace s modelínou a mnohé další. Setkávání probíhá v čtrnáctitýdenních intervalech, vždy na 2 hodiny týdně.

Spolupracují
Vedoucí lektorka a umělkyně Veronika Peldová.
Zapojená škola: ZŠ a MŠ Štefcova, Hradec Králové 
Paní učitelka: Lucie Peterová
Třídy: 7.B, 7.C

Architektem na zkoušku

Děti si vyzkouší práci architekta na dvou projektech. Nejprve se zabývají návrhem vlastního pokojíčku. Vyzkouší si měření, nákres v měřítku, dozví se, co je půdorys a pohled na stěnu. V rámci návrhu použijí i skici v perspektivě, vše zakončené vlastnoruční výrobou reálného modelu svých pokojů. Budou pracovat s programem na návrh interiérů. Poté je čeká návrh projektu úpravy interiéru školního prostředí dle vlastního výběru a projektový den velkoformátové malby na chodník v areálu školy. Cílem je zvýšit vnitřní motivaci a zájem o předmět s přesahem využití praktických informací v reálném životě, posílit wellbeing a sociální vazby ve třídě. Setkávání probíhají v týdenních intervalech po 2 hodinách.

Spolupracují
Vedoucí lektorka a umělkyně: Iva Tušlová.
Zapojená škola: ZŠ a MŠ Štefcova, Hradec Králové 
Paní učitelka: Lucie Peterová
Třída: 6.A

Pověsti všemi smysly

V projektu pracujeme na starých českých pověstech, které jsou i ročním tématem třídy třeťáků. Děti si vyzkouší práci loutkáře a věnují se vytvoření deskové hry, kterou si zahrají s ostatními dětmi, rodiči či učiteli. Tematicky se budou držet českých pověstí. Nepracují se dřevem, ale s materiály vhodnějšími věku třeťáků. Setkávání probíhají v projektových dnech kvůli velké potřebě propojovat více předmětů dohromady.

Spolupracují
Vedoucí lektor a umělec Jiří Bareš.
Zapojená škola:  Církevní základní škola, Hradec Králové
Paní učitelka: Květoslava Hožová
Třída: 3.A

Poznáváme královský Hradec

Druháci zpracovávají projekt o starém Hradci. Představí se v něm všechny děti ze třídy, každý trochu jinak, každý dle své libosti. Ve filmu se objeví spousta postaviček – plyšoví i neplyšoví kamarádi –  lvíčci, tygříci, andělíčci… V plánu je vyrobit větší film formou koláže – aby děti hravou formou poznaly staré město a cestu do své školy. Děti objevují filmařské řemeslo i triky, samy natáčí na tablety, zkoumají známá místa, tajemná zákoutí, všímají si více svého okolí ale i drobných detailů. S umělcem se druháci a paní učitelka potkávají v projektových dnech i menších dvouhodinových setkáváních, na kterých objevují a zkouší filmařskou práci.

Spolupracují
Vedoucí lektor a umělec: Tereza Štěpánková.
Zapojená škola: Církevní základní škola, Hradec Králové
Paní učitelka: Helena Nerudová
Třída: 2.A

My, hrdinové stříbrného plátna

Dvě třídy deváťáků, dvě party mladých lidí, kteří tráví závěrečný rok na základní škole a chtějí spolu naposledy zažít něco výjimečného. Jejich vnitřní světy často ukrývají mnohem víc, než jsou schopni sami vyjádřit slovy. Proto jim pomáháme odhodit stud a otevíráme šanci zazářit na stříbrném plátně. Pod vedením umělce se inspirujeme oblíbenými filmy studentů a společně přetváříme scénáře, vyrábíme si loutky, rekvizity a kostýmy, abychom vytvořili dva animované filmy – každý jinou technikou, která co nejlépe odráží temperament a kreativitu třídy. Postupně se měníme v hrdiny fantazijních světů a poznáváme animátorské řemeslo během hodin estetické výchovy a projektových dní.

Spolupracují
Vedoucí umělec a lektor: Tomáš Jajčík
Zapojená škola: ZŠ pro žáky s narušenou komunikační schopností, Hradec Králové
Paní učitelky: Aneta Dohnalová, Iva Purmová

Josefovem od středověku po císaře pána

V pevnostním městě Josefově je historie vepsána doslova do každého kamene. Pro třídu čtvrťáků, z nichž část pochází z Ukrajiny, zůstává zatím mnohé z josefovské historie neobjeveno. Společně s lektorkou se proto vydávají do ulic, nahlížejí do dvorků a noří se do útrob bastionů, aby se seznámili nejen s jejich minulostí, ale i druhým životem prostor, které dnes zaplňují umělci, historici či muzejníci. Jednotlivá projektová setkání propojuje postupný nácvik a zdramatizování josefovské pověsti o jahelníku. Děti se postupně připravují na své role a tmelí při tom kamarádské vztahy mezi sebou. Součástí setkávání jsou také tvořivé dílny, které rozvíjejí dětskou fantazii a kreativitu. Jednou z nich byla i modrotisková dílna v Bastionu IV, kde se čtvrťáci seznámili s nejstarším způsobem potiskování lněného a bavlněného plátna. Pod vedením mistra řemesla a formíře pana Milana Bartoše za použití tiskařských forem, šikovných rukou a fantazie dětí vzniklo originálně potištěné plátno k výrobě kostýmů a kulis. Starobylou techniku potisku zahalenou do závoje tajemna si tak všichni mohli vyzkoušet na vlastní kůži a zároveň zažít i radost z úspěchu.

Spolupracují
Vedoucí umělkyně a lektorka: Ilona Honzerová
Zapojená škola: ZŠ Jaroměř – Josefov
Paní učitelky: Irena Krátká a Stanislava Břeská 
Třída 4.B

Dějepis a výtvarná výchova je přímo skvělá kombinace pro kreativní učení. Sedmáci v letošním roce probírají v dějepise středověk, a protože se ukázalo, že jejich silnou stránkou je nespoutaná fantazie a zájem o hrdinské příběhy, vytvářejí pod vedením umělců animovaný film se středověkými motivy. Sami si vymysleli své hlavní postavy, vytvořili scénář, stejně tak loutky a kulisy. Pod rukama se jim rodí příběh, které vystihuje je samotné i místo, kde žijí. Krok po kroku během projektových dní objevují animátorské řemeslo a učí se spolupracovat jako tým.

Spolupracují
Umělci a lektoři: Anna Kopecká a Vojtěch Dolana
Zapojená škola: ZŠ Jaroměř – Josefov
Paní učitelka: Tereza Martinová
Třída 7.A

Popletové a Kouzelný karavan

Dvě třídy čtvrťáků se vydaly odhalovat dobrodružství skrytá za texty svých oblíbených knih. Z textů, které si děti donesly, vznikají pod vedením umělkyně dvě pásma scénických četní, recitací a drobných divadelních etud, do nichž se obtiskává jedinečná individualita každého dítěte i kolektivní atmosféra třídy. Jednotlivé výstupy včetně autorského hudebního doprovodu vznikají tak, aby každé z dětí mohlo nechat vyniknout svůj talent a rozvíjet vlastní nápady. Děti se tak během série projektových dní seznamují zcela novým způsobem s texty a prožívají je do hloubky, jakou jim běžná výuka neumožňuje.

Spolupracují
Vedoucí umělkyně a lektorka Emilie Zámečníková
Škola: Základní škola Police nad Metují
Paní učitelky: Andrea Kolářová a Tereza Šturmová

V botách poutníka po mapě světa

Existuje něco jako typický Američan? Jak můžeme ovlivnit vnímání jídla hudbou a co všechno utváří naši identitu? Sedmáci se v hodinách zeměpisu postupně seznamují s různými regiony světa a pod vedením umělkyně a lektorky Heidi Hornáčkové poznávají všemi smysly kulturní a geografická specifika jednotlivých zemí. V propojení s angličtinou pronikají za zažité stereotypy o lidech jiné národnosti a učí se přijímat jinakost. Postupné poznávání odlišných životních osudů a perspektiv v nich zároveň prohlubuje vzájemný respekt a smysl pro spolupráci.

Spolupracují
Vedoucí umělkyně a lektorka Heidi Hornáčková
Škola: ZŠ Hradební, Broumov
Paní učitelka: Dana Frömmelová

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.