Mobility zaměstnanců Centra uměleckých aktivit v letech 2019-2022

Královéhradecký kraj – dva roky vzdělávání reg. č. 2019-1-CZ01-KA104-060520

O projektu
Centrum uměleckých aktivit se zapojilo do projektu tzv. stínování na pracovištích / Jobshadowingu. Projekt vzešel z jednání zástupců příspěvkových organizací jejich zřizovatele Královéhradeckého kraje. Již v roce 2018 byla formulována potřeba zvýšení kompetencí jednotlivých zaměstnanců PO i KHK v oblasti vzdělávání dospělých, zavedení inovací a inspirace při zavádění nových metod ve vzdělávání dospělých, podpora profesního rozvoje a modernizace práce. Dalším impulsem pro vytvoření konsorcia bylo i zvýšení schopnosti působit a spolupracovat na úrovni Evropské unie. Vytvoření národního konsorcia mobility vyplynulo z jednání KHK s řediteli PO na podzim 2018. Do projektu se zapojily organizace z různých oblastí vzdělávání dospělých – galerie, galerie a muzeum, Centrum podpory uměleckých aktivit, knihovna a právě kraj jako přirozený koordinátor projektu, který organizace a myšlenky propojuje.

Zaměstnanci Centra uměleckých aktivit v letech 2019-2022 absolvovali 7 výjezdů zaměstnanců čítajících úhrnem 43 dní mobility, a to ve 3 středoevropských státech. Podíl celkové dotace na ně byl ve výši 7331 €.

Díky Erasmus + jsme mohli navázat řadu nových kontaktů, poznat centra, která mají obdobnou činnost, inspirovat se novými postupy, případně uchovávat dále to co máme společné, a co nás spojuje, tedy podpora kreativity. Nezanedbatelným „efektem je bližší poznávání blízké kultury a jazyku dané země. V neposlední řadě bylo kolegům umožněno vyrazit do zahraničí, prozkoumat své kompetence. V budoucnu plánujeme několik společných výměnných projektů především fotografických výstav a divadelním zájezdům ochotnických spolků.

Harmonogram mobilit

30.10. – 3. 11. 2019
Odborný pracovník pro oblast fotografie
Organizace: Fotofo, o. s., Bratislava
Web: https://www.sedf.sk/

Aktivita: stínování, v rámci stínování bude kolegyně pozorovat jakým způsobem se připravuje mezinárodní festival Miesac fotografie. Dojde k propojení kontaktů našich center a získá inspirace jakým způsobem SDF působí na poli konzultační a publikační činnosti pro fotografy.
Fotogalerie

21. – 28. 9. 2021
Ředitelka organizace
Organizace Javni sklad za kulturne dejavnosti
Země: Slovinsko

Web: http://www.jskd.si/

Aktivita: Stínování, zkoumat oblast fungování propojeného systému regionálních kulturně-výchovných center, které představují profesionální síť pro komplexní rozvoj tvůrčího potenciálu umělců. Formy síťování kulturních a uměleckých center v regionu – komunikace, kompetence, využití kulturních programů pro oblast kulturního a uměleckého vzdělávání a celoživotní učení, posílení znalostí a dovedností.

1.-7. 11. 2021
Odborný pracovník slovesných oborů
Organizace: Wodzisławskie Centrum Kultury
Země: Polsko
Web: https://wck.wodzislaw-slaski.pl/

Aktivita: Seznámit se s chodem konkrétní kulturní instituce; získat znalosti o vzdělávací, publikační, informačně-konzultační, edukační činnosti; pozorování pracovních postupů a kompetencí jednotlivých pracovníků zapojených do zajišťování nabídky WCK; zkoumat konkrétní přípravu a realizace konkrétní akce (výstava, seminář, přehlídka…); role metodické pomoci;

1.-7.11. 2021
PR specialistka
Organizace: Wodzisławskie Centrum Kultury
Země: Polsko
Web: https://wck.wodzislaw-slaski.pl/

Aktivita: stínování, PR pracovník se zajímá o mechanismy propagace, komunikace se zájemci o vzdělávané nebo jiné aktivity, které poskytujeme v obdobné organizaci. Hledám řešení a sleduji nové trendy. Cesta do jiné obdobné organizace by byla jistě přínosem, impulsem pro nové nejen PR aktivity a počiny.

24.-29. 4. 2022
Lektorka pro oblast audiovize
Organizace: Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bystrica
Země: Slovensko
Web: www.sosbb.sk

Aktivity: Stínování – příprava animačních programů v oblasti audiovizuálního umění (kurzy, workshopy, besedy, přednášky). Spolupráce s lektory, filmaři, vzdělávací činnost v oblasti filmu. Nabídka aktivit v audiovizuálním oboru pro děti, mládež a pro dospělé.  Podpora nezávislých filmařů (konzultace, prostory, technika). Technické vybavení. Organizace a průběh filmového festivalu Cinema (celostátní postupová soutěž a přehlídka amatérské filmové tvorby). Možnost spolupráce Cinema a Cinemaopen (filmový festival amatérského filmu pořádaný CUA)

24.-29.4. 2022
Koordinátor uměleckého vzdělávání
Organizace: Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bysatrica
Země: Slovensko
Web: www.sosbb.sk

Aktivity: Seznámení se s kulturní nabídkou, personálním obsazením, s ročním plánem činnosti, Seznámení se s nabídkou kulturního a celoživotního vzdělávání, Jak je nastaven systém uměleckých přehlídek (divadelní, tance, filmu, fotografování apod.), Seznámení s chodem kulturní organizace, která se věnuje neprofesionálnímu umění, Náhled do podpory neprofesionálního umění, Porovnání s organizováním amatérského kulturního života v České republice, Organizace konkrétních aktivit SOSBB, Zjistit možnosti případné spolupráce SOSBB a CUA

25.-26. 4. 2022
Ředitelka organizace
Organizace: Stredoslovenské osvetové stredisko, Banská Bysatrica
Země: Slovensko
Web: www.sosbb.sk

Aktivity: formy síťování kulturních a uměleckých center na Slovensku – komunikace, kompetence, využití kulturních programů pro oblast kulturního a uměleckého vzdělávání a celoživotní učení, posílení znalostí a dovedností, financování, personalistika.

Dáme impuls vaší tvorbě!

Žijeme uměním a pečujeme o rozvoj začínajících tvůrců. Objevujte s námi kreativní svět a probuďte své kulturní smysly na akcích, které pořádáme už 30 let.

Využíváme soubory cookies!
Aby náš web fungoval přesně tak, jak má, využíváme soubory cookies, které zpracováváme podle zásad ochrany osobních údajů. Další informace o využití cookies souborů naleznete zde.